Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KROZ PRIZMU RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE,

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   organizovati   XV  webinar,
srijeda 17.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:     
 

                                                              
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KROZ PRIZMU RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE  

Na webinaru će professor dati osvrt za ključne stavke:

·         Zakona o računovodstvu,
·         Zakona o reviziji,
·         Primjene Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i
·         Međunarodni standardi finansijskog (MSFI) u praksi.    

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

Predavač prof. dr Ana Lalević Filipović

Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me   radi dobijanja instrukcija za uključenje za webinar, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi I da  na njih odgovori tokom semina webinara.   

Program rada 18. i 19. 02.2021.