Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Sastavljane finansijskih izveštaja i Prijave poreza na dobit za 2020. godinuu

Institut računovođa I revizora  18. i 19. februara organizuje dvodnevni  webinar ne teme:  
·         SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. godinu
·         SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2020. godinu  

I RADNI DAN – 18.02.2021. godine

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE BILANSA  

II RADNI DAN – 19.02.2021. godine

SASTAVLJANJE BILANSA I PORESKE PRIJAVE

Učešće većeg broja lica na webinaru zahtijeva i posebnu tehničku pripremu, stoga vas molimo da se svi zainteresovani  prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi  i odovori tokom webinara. 

Webinar se organizuje putem ZOOM platforme.
Svi prijavljeni će dobiti parametere kako bi mogli pratiti predavanje.  
Cijena učešća na webinaru:
·         Za članove  ---------- 50€
·         Za ostale  ------------100 €  

Uplatu kotizacije možete izvršiti na žiro račune Instituta:  
-          Hipotekarna banka 520-402105-52
-          CKB banka 510-205458-04;

Za izradu fakture molimo Vas da nam pošaljete sledeće podatke:
-           Puni naziv preduzeća;
-           Adresu i sjedište preduzeća;
-           PIB i PDV broj;  
Sve fakture će biti poslate nakon održanih webinara i potvrde učešća svih prijavljenih kandidata.  

Ukoliko budete imali nekih problema sa prijavljivanjem, možete nas kontaktirati na:
-          e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me  ili na
  
-          broj telefona  020/227-708

Program rada 18. i 19. 02.2021.