Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Webinar, edukacija za "Poreskog savjetnika"-PRIMJENA CARINSKOG ZAKONA

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XIV webinar,  u četvrtak 11.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     PRIMJENA CARINSKOG ZAKONA 

Na webinaru će biti obrađena sledeće pitanja:
Carinski postupak
- Carinski Zakon

Predavač je dekan Fakulteta Igor Obradović

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika.

Predavač je Igor Obradović

Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me    radi dobijanja instrukcija za uključenje za webinar, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi I da  na njih odgovori tokom semina webinara.