Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Specijalistički

Seminar-webinar, Zakon o nupravnom postupku

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XIII webinar,  u četvrtak 04.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja:
Upravna stvar
- Vođenje prvostepenog postupka
- Prigovor na zapisnik
- Žalba na rješenje
- Pokretanje upravnog postupka
- Poništavanje i ukidanje rješenja 
- Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

Predavač je dekan Fakulteta prof. dr Đorđije Blažić

Seminaru - webinaru  se može prisustvovati na dva načina:
- putem ZOOM platforme i
- ličnim prisustvom  na Fakultetu za državne i evropske  studije na adresi Vaka Đurovića (zapadna tribina stadiona Budućnosti pod Goricom)Zbog ograničenog broja mjesta u učionici, molimo vad da naglasite na koji način ćete prisustvovati seminaru-webinaru.
Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.