Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" - OSTALI ZAKONSKI PROPISI -

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XII webinar,  
u četvrtak 28.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:  
 

OSTALI ZAKONSKI PROPISI ,
 
Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,  
Ø  Zakon o finansiranju lokalne samouprave,
Ø  Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila,
Ø  Zakon o porezu na nepokretnost
Ø  Zakon o porezu na promet nepokretnosti
Ø  Zakon o akcizama  

    Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.