Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Specijalistički

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XI webinar,  
u četvrtak 21.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA,  

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,
 
Ø  Oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti,
Ø  Oporezivanje prihoda od imovine, autorskih i srodnih prava,
Ø  Oporezivanje prihoda od kapitala i kapitalnih dobitaka,
Ø  Oporezivanje prihoda od sportske djelatnosti,  

 Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.