Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XII webinar,  u četvrtak 14.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu  

·         PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA,  
·         PRIMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA PiO    

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,
 
·         Poreski obveznik I izuzeća,
·         Primanja na koja se ne plaća dohodak,
·         Izvori dohodka,
·         Lična primanja  

U drugom dijelu biće obrađena tema:
Primjena Zakona o doprinisima za penzijsko I invalidsko osiguranje u okiru koje će biti riječi o primjeni   zakonskih odredbi iz oblasti penzijskog I invalidskog osiguranja koja su uključivala  pitanja  sticanja uslova za penziju i utvrđivanje iznosa penzijske osnovice.  

U vezi sa tim Institut RRCG je zajedno sa predavačem izdao: 
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine).

Autor:
Jovo Pajović
. Više o Priručniku na našem sajtu www.irrcg.co.me u sekciji IZDAVAČKA DJELATNOST – ostala izdanja.  

 Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.