Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, primjena Zakona o porezu na dohodak pravnih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XI webinar,  u četvrtak 17.12.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu

ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA,  
 
Preporučujemo vašoj pažnji predavanje,  
prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
-Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  

Osim profesora Popovića u drugom dijelu seminara biće obrađena tema:
Porez po odbitku – član 29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
koju će obraditi Ljatifa Deljanin sa Instituta računovođa I revizora Crne Gore.    
Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.