Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati VIII webinar,  
u četvrtak 10.12.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu
 

ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA:
 

Skrećemo pažnju na pojedine teme iz ovih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

 OBVEZNIK POREZA NA DOBIT
-Rade Šćekić- Institut RRCG

·        
obveznik kao dio stranog društva

·         obveznik kod statusne promjene
·         obveznik kod likvidacije
·         obveznik kod stečaja  

OSLOBOĐENJA I OLAKŠICE

-Milan Ivanović-Institut RRCG

·        
oslobođenje u nedovoljno razvijenim opštinama

·         oslobođenje od poreza za novozaposlenog radnika
·         umanjenje za NVO
·         umanjenje za porez plaćen u drugoj državi  

SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE
-Radojko Bošković-Institut RRCG-  

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.