Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, III seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   
  26.11.2020. godine organizovati treći od četiri webinara na temu
 –PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG.
   
Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

  • Opšta i snižena stopa PDV-a,
  • Nulta stopa PDV-a,
  • Oslobađanje od plaćanja PDV za diplomatska i konzularna prdstavništva I međunarodne organizacije,
  • Povraćaj PDV u putničkom prometu,
  • Oslobađanje od plaćanja PDV
      Oslobađanje od javnog interesa,
      Ostala oslobađanja,
      Oslobađanje kod uvoza proizvoda,
      Oslobađanje kod privremenog uvoza proizvoda,
      Posebna oslobađanja.
  • Izdavanje računa
      Obaveza izdavanja računa
      Osnovni podaci koje sadrži račun  

Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14.30-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti.
Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori.