Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, II seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   
19.11.2020. godine organizovati ,
drugi od četiri webinara na temu
PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG.
Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

  • PORESKI OBVEZNIK – PORESKI DUŽNIK,
  • MJESTO PROMETA PROIZVODA,
  • MJESTO PROMETA USLUGA,
  • NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNA  PDV,
  • PORESKA OSNOVICA
      Ispravka poreske osnovice,
      Poreska osnovica kod prodaje imovine,
      Poreska osnovica kod uvoza proizvoda,
      Preračunavanje vrijednosti strane valute.  
Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14.30-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti. Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja. Molimo sve zainteresovane da se prijave na mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori.