Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, I seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’ u četvrtak 12.11.2020. godine organizovati prvi od četiri webinara na temu:

PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG
.
   

Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

  • KARAKTERISTIKE CRNOGORSKOG ZAKONA O PDV-u,
  • PREDMET OPOREZIVANJA PDV-om,
  • UPOTREBA U NEPOSLOVNE SVRHE,
  • PRAVILNIK O KOLIČINI RASHODA NA KOJE SE NE PLAĆA PDV,
  • REGISTRACIJA I PRESTANAK REGISTRACIJE NA PDV.
  Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti. Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori.