Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

PRESTANAK POSLOVANJA PRIVFRTEDNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI: - LIKVIDACIJA I STEČAJ -

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’ 
u četvrtak 05.11.2020. godine u 10.00 časova organizovati webinar na temu:
 

                           PRESTANAK POSLOVANJA PRIVFRTEDNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI:

                                                                 - LIKVIDACIJA I STEČAJ -

-
  Predavač: prof. dr Mirko Vasiljević-redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.  

Skrećemo pažnju na pojedine teme iz oivih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:    

LIKVIDACIJA DRUŠTVA
·         Dobrovoljna likvidacija društva,
·         Skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije,
·         Sudska likvidacija društva.

STEČAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA

·         Stečaj putem bankrotstva,
·         Stečaj putem reorganizacije,
·         Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Po završetku tema iz oblasti likviudacije i stečaja privrednih društava u Crnoj Gori, predavač će odgovarati na pitanja učesnika webinara.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.