Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

KOMPANIJSKO PRAVO-PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U CRNOJ GORI

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizuje webinar 29.10.2020. godine na temu
KOMPANIJSKO PRAVO-PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U CRNOJ GORI.

Predavač: dr Mirko Vasiljević-Redovni profesor Pravnog fakulteta Beograd
Skrećemo pažnju na pojedine aktuelnosti koje će pored uobičajenih tema za ovu oblast biti predmet analize na webinaru i to:
  
ORTAČKO DRUŠTVO
·        Ortačko društvo sa (novim) statusom pravnog lica
·        Status i položaj imovine pravnog lica i imovine ortaka,
·        Transformacija postojećeg ortačkog društva u pravno lice

  
AKCIONARSKO DRUŠTVO
·        Jednodomno i dvodomno upravljanje akcionarskim društvom
·        Otkup sopstvenih akcija
·        Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Po završetku tema iz oblasti kompanijskog prava održaće se i predavanje na temu promjena poreskog statusa kod ortačkih društava od strane Instituta RRCG.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.