Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Seminar 22.10.2020. u okviru edukacije za "Poreskog savjetnika"

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK. Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  
Edukacija bi se odvijala tokom naredna  4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.  
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine. Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
  
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
Na kraju teksta možete naći  Program rada seminara za 22.10.2020. po ovoj temi kao  i kompletan Program  edukacije za Poreskog savjetnika.  
Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10-15 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na edukaciji Poreski savjetnik, možete ispuniti Prijavu koja se nalazi u prilogu i poslati na mail  irrcg@irrcg.co.me,  kako bi dobili instrukcije za prijavljivanje.