Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Sastavljanje i dostavljanje godisnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu

Institut računovođa i revizora Crne Gore,
u utorak 26.02.2019. godine, organizuje seminar
u Podgorici,  Hotel  “HILTON”, na sledeću temu:
  

Sastavljanje i dostavljanje godisnjig  finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu,
 

Program rada seminara 26.02.2019.