Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit i imovinu pravnih lica

Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom, organizuje SEMINAR po temi: Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i  Prijave poreza na dobit  i imovinu pravnih lica.
Seminar se organizuje u Podgorici, utorak 07.03.2017. gopdine u 10.00 časova u Hotelu "Ramada". 

Program rada 07.03.2017.