Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Poreska prijava za porez na dohodak fizičkih lica

Program rada