Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Izmjene i dopune aktuelnih zakonskih propisa


Ø      Podgorica - Hotel „Ramada“, četvrtak, 19.02.2015. 
Ø      Kotor - Fakultet za turizam(Stari grad), utorak, 24.02.2015. 

Izmjene i dopune:

 • Zakon o poreskoj administraciji
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
 • Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje i povraćaj doprinosa
 • Uredba o subvencijama za zapošljavanje  određenih kategorija
 • Zakon o porezu na kafu
 • Zakon o porezu na nepokretnost
 • Zakon o taksama na duvan, ak.uredjaja
 •  Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare 
 •  Zakona o porezu na dodatu vrijednost
 •  Obračun poreza po odbitku i dostavljanje obrasca IOPPO za nerezidentna pravna lica  

Seminar 19.02.2015. - Program rada