Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 08.09.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

DOGOVORNI ČAS - 13.09.2021. u 18.00 časova - Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA" - SEPTEMBAR 2021.

Poštovane koleginice i kolege,  
Institut računovođa i revizora organizuje novi ciklus obuke Računovođa, koji se sprovodi po licenciranom programu Ministarstva prosvjete.
Dogovorni čas za sve prijavljene kandidate će biti održan 13.09.2021. godine u 18h, online putem Zoom platforme.
 

Obuka Računovođa je namijenjena licima koja žele da steknu ili usavrše znanja iz oblasti računovodstva u malim i srednjim preduzećima, nezavisno od prethodnog radnog iskustva. U okviru obuke  su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja knjigovodstvenih promjena zaključno sa izradom završnog računa.     
Zbog trenutne epidemiološke situacije, obuka će biti organizovana online putem Zoom platforme. Obuka se organizuje u trajanju od četri mjeseca, predavanja se održavaju u popodnevnim časovima.  
U pogledu plaćanja, cijena obuke Računovođa iznosi 500,00 eura. Svaki kandidat ima pravo da izvrši plaćanje u četri jednake mjesečne rate, bilo da plaća samostalno ili da je obuka finansirana od strane preduzeća u kojem radi. Sve detalje o programu obuke možete pročitati na http://www.irrcg.co.me/aktuelno/54.  
Ukoliko ste zainteresovani za pohadjanje obuke u septembarskom ciklusu, možete ispuniti Prijavu za školu i poslati na e-mail irrcg@irrcg.co.me.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese ili na broj telefona 020/227-708.


Ispitni katalog

Prijava

Molba za priznavanje položenih ispita