Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 19.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2020/21. god

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom   4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. 
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine.
Vašoj pažnjipreporučujemo  predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće: 1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima 2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
Program rada seminara za 22.10.2020. na karaju teksta, kao i  kompletan Program  edukacije za Poreskog savjetnika.  
Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00 - 15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  

Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na edukaciji Poreski savjetnik, možete ispuniti Prijavu i poslati na mail  irrcg@irrcg.co.me,  kako bi dobili instrukcije za prijavljivanje.
Detaljnije o svakom pojedinačnom seminaru i Planovi rada   u sekciji "seminari" na ovom sajtu.


PS 2020. - Program rada