Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru III ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  u četvrtak 25.11.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova organizovati webinar vezan za primjenu

  ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA:  
Skrećemo pažnju na pojedine teme iz ovih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:  

1.     
OBVEZNIK POREZA NA DOBIT

·         obveznik kao dio stranog društva
·         obveznik kod statusne promjene
·         obveznik kod likvidacije
·         obveznik kod stečaja
Predavač: Rade Šćekić- Institut RRCG    

2.     
SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE,
sa detaljnom obradom svake stavke.
Predavač: Radojko Bošković-Institut RRCG  

 Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me   radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.
Cijena učešća na webinaru je 50€.