Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV IV dio- Pravo na korišćenje ulaznog PDV-a, PDV u građevinarstvu

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za
 ’’PORESKI SAVJETNIK’’ 
četvrtak 03.12.2020. godine organizovati četvrti  i poslednji webinar vezan za primjenu ZAKON O PDV-u:  
Skrećemo pažnju na pojedine teme iz ovih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

PRAVO NA KORIŠĆENJE ULAZNOG PDV-a
-Deljanin Ljatifa- Institut RRCG
·        uslovi za odbijanje ulaznog PDV
·        izračunavanje odbitnog dijela ulaznog PDV
·        ispravka odbitka ulaznog PDV  

PDV U GRAĐEVINARSTVU
 -Rade Šćekić-Institut RRCG

·        obveznik PDV kod prometa nepokretnosti
·        osnovica za obračun PDV kod nepokretnosti
·        obračun PDV kod samostalne izgradnje
·        obračun PDV kod zajedničke izgradnje  

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.