Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV II dio

U okviru edukacije za Poreskog  savjetnika, IRRCG organizuje  webinar, drugi na temu:

PRIMJENE ZAKONA O PDV II DIO
,
četvrtak 04.11.2021. godine od 10.00  – 15.00 časova.
   

Pitanja koja će biti obrađena
:
 

1.      
Poreski dužnik

Poreski obveznik
PREDAVAČ: Milan Ivanović  

2.      
Mjesto oporezivanja

·         mjesto prometa proizvoda
·         mjesto prometa usluga
PREDAVAČ: Ljatifa Deljanin  

3.      
Nastanak obaveze obračunavanja PDV
    
Poreska osnovica
·         poreska osnovica
·         ispravka poreske osnovice
·         poreska osnovica kod prodaje imovine
·         poreska osnovica kod uvoza proizvoda
·         preračunavanje vrijednosti strane valute
PREDAVAČ: Radojko Bošković  

Po završetku tema iz oblasti primjene Zakona o PDV predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
 
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me   radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.
Cijena kotizacije za učešće na webinaru je 50 € po jdnom učesniku.