Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

Primjena Zakona o PDV

Institut računovođa i revizora Crne Gore u okviru trećeg ciklusa edukacije Poreski savjetnik organizuje prvi u nizu  (4) webinara iz oblasti primjene

Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV
).
 

Webinar će se održati u četvrtak, 28.10.2021. godine sa početkom u 10.00 h.
 
Na webinaru  će biti obrađene sledeće teme:  

1.     
Predmet oporezivanja:
 
·         Promet proizvoda, promet imovine, promet usluga;
·         Upotreba proizvoda sopstvene proizvodnje, promjena namjene i zadržavanje proizvoda nakon prestanka obavljanja djelatnosti;
·         Promet usluga u svoje ime i za račun drugog lica;  

2.     
Registracija poreskih obveznika
 
·         Registracija fizičkih lica;
·         Registracija stranih lica.  

3.            Prestanak registracije za PDV  

Usled bolesti jednog od predavača, webinar će biti skraćen u odnosu na predvidjeno trajanje ali će kompletan sadržaj biti nadoknađen na webinaru narednog četvrtka.  
Prijave za učešće na webinaru možete proslediti na mail irrcg@irrcg.co.me, radi dobijanja instrukcija za prijavljivanje.
Kotizacija za učešće na pojedinačnom webinaru iznosi 50,00 eura, a na cjelokupnoj edukaciji 500,00 eura. Za učesnike koji se prijave za cjelokupnu edukaciju je omogućeno plaćanje u tri mjesečne rate.