Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

SEMINAR: Sastavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu

PODGORICA: Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2017. godinu
Obavještavamo sve članove i druga zaintersovana pravna i fizička lica da će Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovati seminar po gore navedenoj temi . 
Podgorica: 16.04.2018. godine, Hotel Podgorica, 10.00 časova. 

Program rada seminara