Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Seminar

Redovni

SEMINAR: Sastavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu

SEMINAR: Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu
Obavještavamo sve članove i druga zaintersovana pravna i fizička lica da će Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovati seminar po gore navedenoj temi  po sledećem: 
Podgorica: 20.04.2015.godine, Hotel Ramada, 10.00 časova. Program rada biće naknadno urađen.

Seminar 20.04.2015. - Program rada