Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Seminari

Datum: 18.02.2021 - 19.02.2021 Kategorija: Redovni

Sastavljane finansijskih izveštaja i Prijave poreza na dobit za 2020. godinuu

Institut računovođa I revizora  18. i 19. februara organizuje dvodnevni  webinar ne teme:  
·         SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. godinu
·         SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2020. godinu  

I RADNI DAN – 18.02.2021. godine

PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE BILANSA  

II RADNI DAN – 19.02.2021. godine

SASTAVLJANJE BILANSA I PORESKE PRIJAVE

Učešće većeg broja lica na webinaru zahtijeva i posebnu tehničku pripremu, stoga vas molimo da se svi zainteresovani  prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi  i odovori tokom webinara. 

Webinar se organizuje putem ZOOM platforme.
Svi prijavljeni će dobiti parametere kako bi mogli pratiti predavanje.  
Cijena učešća na webinaru:
·         Za članove  ---------- 50€
·         Za ostale  ------------100 €  

Uplatu kotizacije možete izvršiti na žiro račune Instituta:  
-          Hipotekarna banka 520-402105-52
-          CKB banka 510-205458-04;

Za izradu fakture molimo Vas da nam pošaljete sledeće podatke:
-           Puni naziv preduzeća;
-           Adresu i sjedište preduzeća;
-           PIB i PDV broj;  
Sve fakture će biti poslate nakon održanih webinara i potvrde učešća svih prijavljenih kandidata.  

Ukoliko budete imali nekih problema sa prijavljivanjem, možete nas kontaktirati na:
-          e-mail adresu  irrcg@irrcg.co.me  ili na
  
-          broj telefona  020/227-708 Detaljnije...

Datum: 17.02.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KROZ PRIZMU RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE,

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   organizovati   XV  webinar,
srijeda 17.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:     
 

                                                              
FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KROZ PRIZMU RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE  

Na webinaru će professor dati osvrt za ključne stavke:

·         Zakona o računovodstvu,
·         Zakona o reviziji,
·         Primjene Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i
·         Međunarodni standardi finansijskog (MSFI) u praksi.    

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

Predavač prof. dr Ana Lalević Filipović

Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me   radi dobijanja instrukcija za uključenje za webinar, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi I da  na njih odgovori tokom semina webinara.   
Detaljnije...

Datum: 11.02.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Webinar, edukacija za "Poreskog savjetnika"-PRIMJENA CARINSKOG ZAKONA

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XIV webinar,  u četvrtak 11.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     PRIMJENA CARINSKOG ZAKONA 

Na webinaru će biti obrađena sledeće pitanja:
Carinski postupak
- Carinski Zakon

Predavač je dekan Fakulteta Igor Obradović

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika.

Predavač je Igor Obradović

Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me    radi dobijanja instrukcija za uključenje za webinar, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi I da  na njih odgovori tokom semina webinara.    Detaljnije...

Datum: 04.02.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Seminar-webinar, Zakon o nupravnom postupku

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XIII webinar,  u četvrtak 04.02.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja:
Upravna stvar
- Vođenje prvostepenog postupka
- Prigovor na zapisnik
- Žalba na rješenje
- Pokretanje upravnog postupka
- Poništavanje i ukidanje rješenja 
- Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

Predavač je dekan Fakulteta prof. dr Đorđije Blažić

Seminaru - webinaru  se može prisustvovati na dva načina:
- putem ZOOM platforme i
- ličnim prisustvom  na Fakultetu za državne i evropske  studije na adresi Vaka Đurovića (zapadna tribina stadiona Budućnosti pod Goricom)Zbog ograničenog broja mjesta u učionici, molimo vad da naglasite na koji način ćete prisustvovati seminaru-webinaru.
Svi zainteresovani da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.    Detaljnije...

Datum: 28.01.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" - OSTALI ZAKONSKI PROPISI -

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XII webinar,  
u četvrtak 28.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:  
 

OSTALI ZAKONSKI PROPISI ,
 
Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,  
Ø  Zakon o finansiranju lokalne samouprave,
Ø  Zakon o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila,
Ø  Zakon o porezu na nepokretnost
Ø  Zakon o porezu na promet nepokretnosti
Ø  Zakon o akcizama  

    Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara. Detaljnije...

Datum: 21.01.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XI webinar,  
u četvrtak 21.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA,  

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,
 
Ø  Oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti,
Ø  Oporezivanje prihoda od imovine, autorskih i srodnih prava,
Ø  Oporezivanje prihoda od kapitala i kapitalnih dobitaka,
Ø  Oporezivanje prihoda od sportske djelatnosti,  

 Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.   Detaljnije...

Datum: 14.01.2021 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XII webinar,  u četvrtak 14.01.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu  

·         PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA,  
·         PRIMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA PiO    

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja,
 
·         Poreski obveznik I izuzeća,
·         Primanja na koja se ne plaća dohodak,
·         Izvori dohodka,
·         Lična primanja  

U drugom dijelu biće obrađena tema:
Primjena Zakona o doprinisima za penzijsko I invalidsko osiguranje u okiru koje će biti riječi o primjeni   zakonskih odredbi iz oblasti penzijskog I invalidskog osiguranja koja su uključivala  pitanja  sticanja uslova za penziju i utvrđivanje iznosa penzijske osnovice.  

U vezi sa tim Institut RRCG je zajedno sa predavačem izdao: 
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine).

Autor:
Jovo Pajović
. Više o Priručniku na našem sajtu www.irrcg.co.me u sekciji IZDAVAČKA DJELATNOST – ostala izdanja.  

 Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.   Detaljnije...

Datum: 17.12.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Edukacija za "Poreskog savjetnika" webinar, primjena Zakona o porezu na dohodak pravnih lica

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati  XI webinar,  u četvrtak 17.12.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu

ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA,  
 
Preporučujemo vašoj pažnji predavanje,  
prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
-Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja  

Osim profesora Popovića u drugom dijelu seminara biće obrađena tema:
Porez po odbitku – član 29 Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
koju će obraditi Ljatifa Deljanin sa Instituta računovođa I revizora Crne Gore.    
Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.   Detaljnije...

Datum: 10.12.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati VIII webinar,  
u četvrtak 10.12.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova vezan za primjenu
 

ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA:
 

Skrećemo pažnju na pojedine teme iz ovih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

 OBVEZNIK POREZA NA DOBIT
-Rade Šćekić- Institut RRCG

·        
obveznik kao dio stranog društva

·         obveznik kod statusne promjene
·         obveznik kod likvidacije
·         obveznik kod stečaja  

OSLOBOĐENJA I OLAKŠICE

-Milan Ivanović-Institut RRCG

·        
oslobođenje u nedovoljno razvijenim opštinama

·         oslobođenje od poreza za novozaposlenog radnika
·         umanjenje za NVO
·         umanjenje za porez plaćen u drugoj državi  

SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE
-Radojko Bošković-Institut RRCG-  

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mail adresu:  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara. Detaljnije...

Datum: 03.12.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Zakona o PDV - IV seminar

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za
 ’’PORESKI SAVJETNIK’’ 
u četvrtak 03.12.2020. godine organizovati četvrti  i poslednji webinar vezan za primjenu ZAKON O PDV-u:
 
Skrećemo pažnju na pojedine teme iz ovih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

PRAVO NA KORIŠĆENJE ULAZNOG PDV-a
-Deljanin Ljatifa- Institut RRCG
·        uslovi za odbijanje ulaznog PDV
·        izračunavanje odbitnog dijela ulaznog PDV
·        ispravka odbitka ulaznog PDV  

PDV U GRAĐEVINARSTVU
-Rade Šćekić-Institut RRCG

·       
obveznik PDV kod prometa nepokretnosti
·        osnovica za obračun PDV kod nepokretnosti
·        obračun PDV kod samostalne izgradnje
·        obračun PDV kod zajedničke izgradnje  

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara. Detaljnije...

Datum: 26.11.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, III seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   
  26.11.2020. godine organizovati treći od četiri webinara na temu
 –PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG.
   
Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

 • Opšta i snižena stopa PDV-a,
 • Nulta stopa PDV-a,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV za diplomatska i konzularna prdstavništva I međunarodne organizacije,
 • Povraćaj PDV u putničkom prometu,
 • Oslobađanje od plaćanja PDV
      Oslobađanje od javnog interesa,
      Ostala oslobađanja,
      Oslobađanje kod uvoza proizvoda,
      Oslobađanje kod privremenog uvoza proizvoda,
      Posebna oslobađanja.
 • Izdavanje računa
      Obaveza izdavanja računa
      Osnovni podaci koje sadrži račun  

Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14.30-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti.
Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori. Detaljnije...

Datum: 19.11.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, II seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’   
19.11.2020. godine organizovati ,
drugi od četiri webinara na temu
PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG.
Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

 • PORESKI OBVEZNIK – PORESKI DUŽNIK,
 • MJESTO PROMETA PROIZVODA,
 • MJESTO PROMETA USLUGA,
 • NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNA  PDV,
 • PORESKA OSNOVICA
      Ispravka poreske osnovice,
      Poreska osnovica kod prodaje imovine,
      Poreska osnovica kod uvoza proizvoda,
      Preračunavanje vrijednosti strane valute.  
Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14.30-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti. Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja. Molimo sve zainteresovane da se prijave na mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori. Detaljnije...

Datum: 12.11.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Zakona o PDV-u, I seminar

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’ u četvrtak 12.11.2020. godine organizovati prvi od četiri webinara na temu:

PRIMJENA ZAKON O PDV-u U CG
.
   

Skrećemo pažnju na pojedine tematske oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:

 • KARAKTERISTIKE CRNOGORSKOG ZAKONA O PDV-u,
 • PREDMET OPOREZIVANJA PDV-om,
 • UPOTREBA U NEPOSLOVNE SVRHE,
 • PRAVILNIK O KOLIČINI RASHODA NA KOJE SE NE PLAĆA PDV,
 • REGISTRACIJA I PRESTANAK REGISTRACIJE NA PDV.
  Po završetku izlaganja svih predavača  predviđen je termin (14-15 h) za odgovore na pitanja učesnika koja se odnose na prethodno navedene oblasti. Sva pitanja koja se odnose na druge oblasti biće predmet odgovora tokom webinara na kojima će biti obrađena tematska oblast iz koje se odnose pitanja. Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da se pripremi i da na njih odgovori. Detaljnije...

Datum: 05.11.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

PRESTANAK POSLOVANJA PRIVFRTEDNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI: - LIKVIDACIJA I STEČAJ -

U okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’ 
u četvrtak 05.11.2020. godine u 10.00 časova organizovati webinar na temu:
 

                           PRESTANAK POSLOVANJA PRIVFRTEDNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI:

                                                                 - LIKVIDACIJA I STEČAJ -

-
  Predavač: prof. dr Mirko Vasiljević-redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.  

Skrećemo pažnju na pojedine teme iz oivih oblasti koje će biti predmet analize na webinaru i to:    

LIKVIDACIJA DRUŠTVA
·         Dobrovoljna likvidacija društva,
·         Skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije,
·         Sudska likvidacija društva.

STEČAJ PRIVREDNOG DRUŠTVA

·         Stečaj putem bankrotstva,
·         Stečaj putem reorganizacije,
·         Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Po završetku tema iz oblasti likviudacije i stečaja privrednih društava u Crnoj Gori, predavač će odgovarati na pitanja učesnika webinara.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu  irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara. Detaljnije...

Datum: 29.10.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

KOMPANIJSKO PRAVO-PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U CRNOJ GORI

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizuje webinar 29.10.2020. godine na temu
KOMPANIJSKO PRAVO-PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U CRNOJ GORI.

Predavač: dr Mirko Vasiljević-Redovni profesor Pravnog fakulteta Beograd
Skrećemo pažnju na pojedine aktuelnosti koje će pored uobičajenih tema za ovu oblast biti predmet analize na webinaru i to:
  
ORTAČKO DRUŠTVO
·        Ortačko društvo sa (novim) statusom pravnog lica
·        Status i položaj imovine pravnog lica i imovine ortaka,
·        Transformacija postojećeg ortačkog društva u pravno lice

  
AKCIONARSKO DRUŠTVO
·        Jednodomno i dvodomno upravljanje akcionarskim društvom
·        Otkup sopstvenih akcija
·        Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Po završetku tema iz oblasti kompanijskog prava održaće se i predavanje na temu promjena poreskog statusa kod ortačkih društava od strane Instituta RRCG.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.
Detaljnije...

Datum: 22.10.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Seminar 22.10.2020. u okviru edukacije za "Poreskog savjetnika"

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK. Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  
Edukacija bi se odvijala tokom naredna  4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.  
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine. Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
  
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
Na kraju teksta možete naći  Program rada seminara za 22.10.2020. po ovoj temi kao  i kompletan Program  edukacije za Poreskog savjetnika.  
Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10-15 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na edukaciji Poreski savjetnik, možete ispuniti Prijavu koja se nalazi u prilogu i poslati na mail  irrcg@irrcg.co.me,  kako bi dobili instrukcije za prijavljivanje. Detaljnije...

Datum: 08.10.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Elektronska fiskalizacija, primjena propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

 Institut računovodja i revizora CG u saradnji sa Poreskom upravom 08.10.2020. godine (četvrtak) održati webinar na temu:  

NEOPHODNE PRIPREMNE RADNJE ZA IMPLEMENTACIJU
ZAKONA O ELEKTRONSKOJ FISKALIZACIJI.  

Pored ove teme za zainteresovane učesnike će biti upriličen razgovor sa gospodinom Jovom Pajovićem oko primjene novih zakonskih odredbi za sticanje uslova za penziju i utvrđivanje iznosa penzijske osnovice.
Institut RRCG je zajedno sa predavačem izdao:
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA.
Molimo sve zainteresovane da u cilju blagovremene konekcije putem zoom aplikacije svoju zainteresovanost potvrdite na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me.  
U cilju što kvalitetnije pripreme webinara molimo vas da  na istu e-mail adresu  pošaljete svoja pitanja po navedenim temama.
   Detaljnije...

Datum: 31.07.2020 - 24.08.2020 Kategorija: Specijalistički

WEBINAR- TREĆI PAKET EKONOMSKIH MJERA VLADE CRNE GORE -PROGRAM PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA, U CILJU UBLAŽAVAJA NEGATIVNIH EFEKATA EPIDEMIJE NOVOG KORONA VIRUSA COVID19.

Instituta računovođa i revizora za sve zainteresovane , organizuje
 u petak 31.07.2020. godine
webinar sa predstavnikom
Ministarstva ekonomije, za konkretno pojasnjenje oko mogucnosti koriscenja mjera pomoci .
Radi uspješnog planairanja molimo sve zainteresovane da se blagovremeno prijave za webinar.

 U okviru III Paketa socio-ekonomskih mjera Vlade CG od predvidjenih 8 instrumenta podrske tokom webinara  ce biti obradjene sledece teme:
1.       Poreska rasterećenja kroz definisanje niže stope PDV-a za određene oblasti i djelatnosti;
2.       Definisan model direktne podrške privredi kroz subvencionisanje zarada zaposlenih u određenim oblastima:
•             Subvencija zarada zaposlenih u zatvorenim djelatnostima
•             Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji i zaposlenih na plaćenom odsustvu
•             Mjera podrške novom zapošljavanju
3.       Program mjera unapredjenja konkuretnosti privrede
4.       Politike zarada u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države.
Molimo vas da u cilju kvalitetne pripreme za webinar pogledate dostavljeni program III Paketa mjera i da u okvirima svojih interesovanja blagovremene posaljete pitanja iz oblasti koja bi vam bila od znacaja, a koja zbog sirine paketa mjera nijesmo u mogucnosti da direktno obradimo kao posebnu temu tokom webinara.
Webinar pocinje u 10 h
Cijena:
·         za članove 30 eura,
·         za ostale 50 eura. Detaljnije...

Datum: 29.04.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

PROGRAM PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA, U CILJU UBLAŽAVAJA NEGATIVNIH EFEKATA EPIDEMIJE NOVOG KORONA VIRUSA COVID19. Godišnja Prijava poreza na dohodak fizičkih lica

PROGRAM RADA WEBINARA                          
1.            Prvi paket ekonomskih mjera Vlade CG…….. 10.00-10.20h                     
Rade Šćekić-Institut RRCG  
2.            Drugi paket ekonomskih mjera Vlade CG…  10-20-11.00h                      
Goran Nikolić-Ministarstvo ekonomije                      Šćekić Rade-Institut RRCG  
3.            Odgovori na pitanja učesnika webinara………. 11.00-12.00h                      
Goran Nikolić-Ministarstvo ekonomije  
4.            Godisnja prijava poreza na dohodak fizickih lica.. 12.00-14.00h                     
Predstavnici Instituta RRCG  
Kotizacija: ·         Za članove Instituta RRCG, poželjna (nije obavezna),  u iznosu od 20 €. ·        
Za ostale zainteresovane obavezna kotizacija od 40 €.
Molimo sve zaiteresovane da do kraja radnog dana, (15 h) u utorak 28.04.2020. godine, prijave svoju zainteresovanost radi dobijanja instrukcija za priključenje na webinar, kao i da na e-mejl adresu  irrcg@irrcg.co.me dostave svoja pitanja,  koja bi trebalo razjasniti na webinaru da nam ih  što prije pošaljete, kako bi mogli kvalitetno pripremiti odgovore. Detaljnije...

Datum: 08.04.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Primjena Uredbe o odlaganju poreskih i neporeskih obaveza, obračun naknada za vrijeme prekida rada bez krivice zaposlenog, WEBINAR putem linka, 08.04.2020.

U cilju otklanjanja dilema kod obracuna zarada i naknada za period od 16.03.-31.03.2020. godine zbog prekida  izazvanog virusom Covid 19, kao i primjene Uredbe o odlaganju poreskih i neporeskih obaveza, Institut racunovodja organizuje, u srijedu 08.04.2020. godine webinar putem linka i to u terminu:
1.  od 10-12 h Primjena Uredbe o odlaganju poreskih i neporeskih obaveza -Predstavnik Instituta RRCG- 
2. od 12 – 14 h Obracun naknada za vrijeme prekida rada bez krivice zaposlenog i ostali problem kod primjene Zakona o radu -dr Vesna Simovic-Zvicer

- Svi zainteresovani su duzni da se jave na e-mejl adresu irrcg@irrcg.co.me radi dobijanja linka za ukljucenje na webinar do srijede u 9.45 h. 
Pored neposrednog ucesca na webinar postoji mogucnost prethodnog slanja pitanja za koji bi odgovor bio dat tokom webinara.
Za sve clanove Instituta RRCG koji su uplatili clanarinu za 2020 godinu ucesce je besplatno, a za sve ostale neophodna uplata od 20 eura na ziro racun Instituta RRCG.
Uplate možete izvršiti na žiro račun Instituta: 
 .         br. 550-5658-84 kod Podgoričke banke i 
·         520-402105-52  kod Hipotekar Detaljnije...

Datum: 17.02.2020 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Primjena Zakona o radu 17. i 18. 02.2020. godine

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE, organizuje   
SPECIJALISTIČKI SEMINAR   
PRIMJENA ZAKONA O RADU   
ponedeljak 17.02.2020. Hotel ’’Podgorica’’  
utorak 18.o2.2020. godine Hotel "Hilton"
Predavač: 
Vesna Simović-Zvicer-koordinator grupe za izradu Zakona o radu   
Povodom brojnih nedoumica koje je u primjeni izazvao novi Zakon o radu, kao što su:  

 • obaveza obavještavanja ZZZCG o postojanju slobodnog radnog mjesta,
 • nemogućnost zaključenja Ugovora o radu sa licem koje ima zaključen ugovor o radu sa punim, odnosno skraćenim radnim vremenom,
 • Ugovor o povremenim, privremenim i dopunskom radu nije radni odnos?
 • pitanje radnog odnosa penzionera,
 • obaveza ovjere raskida Ugovora o radu kod notara,
 • promjene kod zapošljavanja preko Agencija,... i dr.
  Usled ograničenog broja učesnika neophodna rezervacija. 

Kotizacija za učešće na seminaru:
- za članiove 60€
- za ostale  80€.
U cijenu Kotizacije uračunat je i ručak. Detaljnije...

Datum: 20.12.2019 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Kontinuirana edukacija obveznika o primjeni ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG  20.12.2019. godine u hotelu ‘’HILTON’’ Podgorica organizuje,  
SEMINAR    
KONTINUIRANA EDUKACIJA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA  
Na seminaru će biti obrađena sledeća pitanja:  
1.            Primjena EU Direktiva u oblasti sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Predavač: Wim Gohres-expert iz PWC- Holandija.  
2.            Odredjenje stvarnog vlasništva. Predavač: Sava Lukić-Finexpertiza-Beograd.  
3.            Upiustvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica. Preavač: Milan Radulović-Direkcija za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma.  
Odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 33/14, 44/18) svaki obveznik (privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost određenu članom 4)  je dužan da:  
•             organizuje redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih-(član 6)
•             sačini i redovno inovira listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija; (član 6)
•             obveznik, advokat i notar dužni su da obezbijede redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. (član 47)
•             obveznik je dužan da, u roku od 60 dana od dana osnivanja, izradi analizu rizika kojom utvrđuje procjenu rizičnosti pojedinog klijenta, grupe klijenata, države ili geografskog područja, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda, usluga i distributivnih kanala u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma i da je redovno ažurira najmanje jednom godišnje i čuva u skladu sa ovim zakonom. (član 7)    
UČESNIKU SEMINARA SE IZDAJE SERTIFIKAT KAO DOKAZ KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA NAREDNU GODINUDetaljnije...

Datum: 12.12.2019 - 12.12.2019 Kategorija: Specijalistički

PDV u građevinarstvu

U okviru obuke za Poreskog savjetniika, u četvrtak 12.12.2019. godine sa početkom u 10.00 časova, u Podgorici - Hotel “Podgorica”,
Institut RRCG, organizuje seminar na kome će između ostalog biti obrađeno i pitanje :
PDV u građevinarstvu.

Zbog ograničenog broja mjesta, osim za lica koja su se već prijavila I koja učestvuju na komplet obuci za Poreskog savjetnika, obavezno je da se prijavite za učešće na seminaru.
Prijave slati na e-mail adresu:
 irrcg@irrcg.co.me  ili telefonom na : 020/227-708.

Cijena kotizacije kao što je rečano na početku obuke za Poreskog savjetnika  je 50€ po učesniku. U cijenu je uračunat I ručak. Detaljnije...

Datum: 07.11.2019 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Edukacija za "Poreskog savjetnika"

 Institut racunovodja i revizora CG je 04.10.2019. godine postao clan Evropske komora poreskih savjetnika- CFE. Na sastanku je od strane CFE, Komore poreskih savjetnika Slovenije i Komore poreskih savjetnika Hrvatske dobio podrsku za pokretanje aktivnosti u pravcu formiranja buduce Komore poreskih savjetnika Crne Gore. 
Koristeći njihovu dobru namjeru, kao i poslije razgovora sa nasim strucnim saradnicima, a u cilju jacanja pojedinacnih kapaciteta svakog zainteresovanog lica za ovu oblast, koja svakog dana sve vise dobija na znacaju, obavještavamo sve zainteresovane da Institut racunovodja i revizora CG pokrece ciklus edukacije koji ce se odnositi na primjenu poreskih propisa u CG. Ciklus edukacije bi se odvijao u narednih 4 mjeseca kroz jednodnevni seminar (ukupno 14 seminara) tokom svake sledece nedjelje, pocev od 07.11.2019. godine. Smatramo da bi ovaj program obuke mogao  biti veoma koristan licima koja namjeravaju da se prijave za polaganje ispita i sticanje zvanja PORESKI SAVJETNIK prema Zakonu o poreskim savjetnicima, kao i licima koja u okviru racunovodstvenih agencija ili u svojoj firmi, se bave poslovima poreskog konsaltinga.   
Prvi seminar bi se odrzao 07.11.2019. godine u hotelu Podgorica, i imao bi informativni karakter. Na istom bi se svi zainteresovani upoznali sa dosadasnjim aktivnostima Insituta RRCG vezanih za CFE, bio bi prezentovan program predlozenih buducih jednodnevnih  seminara, dato pojasnjenje oko postojecih odredbi Zakona o poreskim savjetnicima, kao i uprilicen razgovor sa predsjednicima Komore poreskih savjetnika Hrvatske (D.Brajkovic) i Komore poreskih savjetnika Slovenije (Aleksandra Heinzer) oko njihovih iskustava u procesu formiranja i funkcionisanja komora.   
Predvidjenih 14 jednodnevnih seminara se odnose na sledece oblasti: 
•             5 seminara na primjenu Zakona o PDV-u, 
•             2 seminara na primjenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 
•             3 seminara na primjenu Zakona o porezu na dohodak fizickih lica I Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, •             1  seminar na primjenu Zakona o poreskoj administraciji, 
•             1 seminar na primjenu Zakona o porezu na nepokretnost, promet nepokretnosti, akcize, 
•             2 seminara na primjeni poreskih propisa EU.   
Pored zainteresovanih za cijeli ciklus edukacije,  za svaki seminar postoji mogucnost ucesca manjeg broja ucesnika (10-15 lica) koja bi bila zaiteresovana za pojedine oblasti koje se obradjuju na seminaru. Ukoliko ste zainteresovani za ucesce mozemo Vam proslijediti program seminara. Neophodno je da putem naše e-mail adrese (irrcg@irrcg.co.me)  iskazete svoju zainteresovanost i zatrazite program seminara.    Detaljnije...

Datum: 07.10.2019 - 07.10.2019 Kategorija: Redovni

Zakon o fiskalizaciji, Poreski savjetnik i dileme u obračunu PDV

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG organizuje, 
SEMINAR 
u Podgorici. 
U ponedeljak 07.10.2019. godine u 10.00 časova, Podgorica,  Hotel „HILTON“ – sala „JELENA“   po temama:

 • Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga, izrade podzakonskih akata, kao i potencijalnih problema u primjeni,
 • Obračun PDV kod prodaje nekretnina i opreme prije isteka  zakonom predvidjenog roka za priznavanje ulaznog PDV (korekcija ulaznog ili obračun izlaznog PDV),
 • Obračun PDV na promet usluga-čl.17 Zakona o PDV,
 • Primjena Zakona o poreskim savjetnicima,
 U cijenu kotizacije uračaunat je ručak i piće.  
Kotizacija:
- za članove 70€
- za ostale 100€

Radi uspješnog planiranja molimo vas da nam potvrdite učešće na seminaru do petka 04.10.2019. godine.
 

Ako imate predloga, pitanja ili sugestija u vezi najavljenog seminara da nam pošaljete porukom na e-mail adresu Instituta, irrcg@irrcg.co.me.
    


Detaljnije...

Datum: 26.12.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Seminar- Sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma II dio

Tokom jula 2018.godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. 
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju. Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.   
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,  

SEMINAR

Podgorica, srijeda 26.12.2018. godine, Hotel Ramada. Početak 10.00 časova.
   

Cilj:
 Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.     

Detaljnije...

Datum: 04.12.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Konferencija, novi Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja MSFI-15 i MSFI-16 i revizije ISQC-1 i ISQC-2

Institut računovođa i revizora Crne Gore i Državna revizorska institucija Crne Gore zajedno organizuju stručnu konferenciju koja će se održati 04.12.2018. godine u Podgorici, hotel ’’Hilton’’- sala “Jelena”.
U prilici smo da u cilju unapređenja finansijskog izvještavanja i revizije u Crnoj Gori ugostimo uglednog francuskog stručnjaka iz oblasti revizije gospodina Jacques Potdevin, koji bi tog dana sa svojim kolegama prezentovao dva MSFI-a:
MSFI-15 i
MSFI-16 
i
dva standarda revizije:
ISQC-1 i
ISQC-2
.

Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće na toj konferenciji.
Cijenimo da će rukovodiocima finansijskog sektora srednjih i velikih pravnih lica, računovođama i revizorima navedena konferencija biti od velikog značaja.
Napominjemo da će za potrebe konferencije biti obezbijeđen simultani prevod za svakog učesnika, kao i prateći materijal sa prevodom.
Po završetku konferencije predviđen je ručak, kao i mogućnost neformalnog razgovora sa predavačima.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 100,00 (stotinu) €. U cijenu  kotizacije je uračunat i ručak.

Rok za prijavljivanje: 01.12.2018. godine.
Molimo vas da zbog ograničenog broja učesnika izvršite rezervaciju na:
·         tel.020-227-708 i
·         e-mail: irrcg@irrcg.co.me.   

Detaljnije...

Datum: 26.11.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma I dio

Tokom jula 2018.godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju. Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.  
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,
 

SEMINAR

Podgorica, ponedeljak 26.11.2018. godine, Hotel ramada. Početak 10.00 časova.
 

Cilj:
 Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.    
Na seminaru će između ostalih biti obrađena i sledeća pitanja:  
·         Pojam, definicija, pravila, tehnike faze i metode pranja novca. 
·         Zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Nacionalni sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
·         Praktični primjeri i simulacija situacija iz prakse.   Detaljnije...

Datum: 22.02.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Tivat - Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2017.godinu

U ponedeljak, 19.02.2018. godine u  Podgorici, Hotel  Ramada i u 
četvrtak 22.02.2018. godine  u Tivtu multimedijalna sala  Skupštine opštine. 
Institut računovođe revizora Crne Gore organizuje seminar, po temi: 
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017.godinu Detaljnije...

Datum: 19.02.2018 - 19.02.2018 Kategorija: Redovni

Podgorica- Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2017.godinu

U ponedeljak, 19.02.2018. godine u  Podgorici, Hotel  Ramada i u
četvrtak 22.02.2018. godine  u Tivtu multimedijalna sala  Skupštine opštine.

Institut računovođe revizora Crne Gore organizuje seminar, po temi:
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017.godinu Detaljnije...

Datum: 09.10.2017 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Računovodstveni i poreski propisi

RAČUNOVODSTVENI I  PORESKI PROPISI
Institut računovođa i revizora CG u saradnji sa Poreskom upravom CG organizuje
SEMINAR    
Podgorica- 
ponedeljak  , 09.10.2017.godine
Hotel  "Ramada“    - 10.00 časova
 


Detaljnije...

Datum: 26.01.2017 - 26.01.2017 Kategorija: Redovni

SEMINAR -Primjena Zakona o reprogramu poreskog potraživanja poreskih obveznika i aktuelne izmjene računovodstvenih i poreskih propisa - 2017. godina

Kako se po prvi put u Crnoj  Gori daje mogućnost zakonskog uredjenja plaćanja poreskih obaveza u ratama, u cilju blagovremene informisanosti poreskih obveznika o mogućnostima i načinu korišćenja odloženog plaćanja poreskih obaveza,
Institut računovođa i revizora  Crne Gore u saradnji sa
Poreskom upravom  
Organizuje  
Seminar  
Ø  Podgorica –četvrtak, 26.01.2017.godine , Hotel “Hilton“  
Ø  U ostalim gradovima Crne Gore (Kotor, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Budva, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane i Nikšić) biće održani razgovori po navedenim temama, ali bez prisustva predstavnika Poreske uprave.  Detaljnije...

Datum: 17.03.2016 - 21.03.2016 Kategorija: Redovni

Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit i imovinu pravnih lica

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje SEMINAR po temi:  
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I  PRIJAVE POREZA NA DOBIT  I IMOVINU PRAVNIH LICA  

 •           Podgorica - četvrtak, 17.03.2016. godine - Hotel "Ramada" - početak 10.00 časova
 •           Bijelo Polje - ponedeljak, 21.03.2016. godine - Dom kulture, Bijelo Polje, početak u 10.00 časova

Detaljnije...

Datum: 19.02.2015 - 24.02.2015 Kategorija: Redovni

Izmjene i dopune aktuelnih zakonskih propisa


Ø      Podgorica - Hotel „Ramada“, četvrtak, 19.02.2015. 
Ø      Kotor - Fakultet za turizam(Stari grad), utorak, 24.02.2015. 

Izmjene i dopune:

 • Zakon o poreskoj administraciji
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
 • Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje i povraćaj doprinosa
 • Uredba o subvencijama za zapošljavanje  određenih kategorija
 • Zakon o porezu na kafu
 • Zakon o porezu na nepokretnost
 • Zakon o taksama na duvan, ak.uredjaja
 •  Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare 
 •  Zakona o porezu na dodatu vrijednost
 •  Obračun poreza po odbitku i dostavljanje obrasca IOPPO za nerezidentna pravna lica  

Detaljnije...

Datum: 03.10.2014 - 10.10.2014 Kategorija: Specijalistički

Aktuelni problemi u primjeni zakonskih propisa

Ø      Bar - Hotel „Princes“, utorak, 07.10.2014.
Ø      Kotor - Fakultet za turizam(Stari grad), srijeda, 08.10.2014.
Ø      Podgorica - Hotel „Ramada“, četvrtak, 09.10.2014.
Ø      Bijelo Polje - Centar za kulturu,  petak, 10.10.2014.

Teme:

 1. Javni izvršitelji u funkciji naplate potraživanja
 2. Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza
 3. Problemi u primjeni zakon o zaštiti potrošača  i njihovo prevazilaženje
 4. Oporezivanja upotrebljavanih motornih vozila
 5. Vodjenja poslovnih knjiga i podizanju ostvarenog dohotka tokom poslovne godine od strane fizičkih lica koji se oporezuju po stvarnom dohodku  Detaljnije...