Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Seminari

Datum: 26.12.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Seminar- Sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma II dio

Tokom jula 2018.godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. 
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju. Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.   
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,  

SEMINAR

Podgorica, srijeda 26.12.2018. godine, Hotel Ramada. Početak 10.00 časova.
   

Cilj:
 Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.     

Detaljnije...

Datum: 04.12.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Konferencija, novi Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja MSFI-15 i MSFI-16 i revizije ISQC-1 i ISQC-2

Institut računovođa i revizora Crne Gore i Državna revizorska institucija Crne Gore zajedno organizuju stručnu konferenciju koja će se održati 04.12.2018. godine u Podgorici, hotel ’’Hilton’’- sala “Jelena”.
U prilici smo da u cilju unapređenja finansijskog izvještavanja i revizije u Crnoj Gori ugostimo uglednog francuskog stručnjaka iz oblasti revizije gospodina Jacques Potdevin, koji bi tog dana sa svojim kolegama prezentovao dva MSFI-a:
MSFI-15 i
MSFI-16 
i
dva standarda revizije:
ISQC-1 i
ISQC-2
.

Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće na toj konferenciji.
Cijenimo da će rukovodiocima finansijskog sektora srednjih i velikih pravnih lica, računovođama i revizorima navedena konferencija biti od velikog značaja.
Napominjemo da će za potrebe konferencije biti obezbijeđen simultani prevod za svakog učesnika, kao i prateći materijal sa prevodom.
Po završetku konferencije predviđen je ručak, kao i mogućnost neformalnog razgovora sa predavačima.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 100,00 (stotinu) €. U cijenu  kotizacije je uračunat i ručak.

Rok za prijavljivanje: 01.12.2018. godine.
Molimo vas da zbog ograničenog broja učesnika izvršite rezervaciju na:
·         tel.020-227-708 i
·         e-mail: irrcg@irrcg.co.me.   

Detaljnije...

Datum: 26.11.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Specijalistički

Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma I dio

Tokom jula 2018.godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju. Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.  
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,
 

SEMINAR

Podgorica, ponedeljak 26.11.2018. godine, Hotel ramada. Početak 10.00 časova.
 

Cilj:
 Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.    
Na seminaru će između ostalih biti obrađena i sledeća pitanja:  
·         Pojam, definicija, pravila, tehnike faze i metode pranja novca. 
·         Zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Nacionalni sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
·         Praktični primjeri i simulacija situacija iz prakse.   Detaljnije...

Datum: 22.02.2018 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Tivat - Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2017.godinu

U ponedeljak, 19.02.2018. godine u  Podgorici, Hotel  Ramada i u 
četvrtak 22.02.2018. godine  u Tivtu multimedijalna sala  Skupštine opštine. 
Institut računovođe revizora Crne Gore organizuje seminar, po temi: 
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017.godinu Detaljnije...

Datum: 19.02.2018 - 19.02.2018 Kategorija: Redovni

Podgorica- Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit pravnih lica za 2017.godinu

U ponedeljak, 19.02.2018. godine u  Podgorici, Hotel  Ramada i u
četvrtak 22.02.2018. godine  u Tivtu multimedijalna sala  Skupštine opštine.

Institut računovođe revizora Crne Gore organizuje seminar, po temi:
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017.godinu Detaljnije...

Datum: 12.12.2017 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o sadržini nove Poreske prijave

Povodom obaveze vršenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine  i Izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o sadržini nove Poreske prijave,
 INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA  CRNE GORE u saradnji sa,
Ministarstvom Finansija i Poreskom Upravom , organizuje,
SEMINAR
PRIMJENA ZAKONA  I AKTUELNE IZMJENE RAČUNOVODSTVENIH I PORESKIH PROPISA
- Tivat  - utorak, 12.12.2017. godine – multimedijalna sala Opštine Tivat
-  Podgorica, četvrtak  14.12.2017. godine - Hotel ’’Ramada’’ sala Milenijum - 
 Bijelo Polje, ponedeljak, 18.12.2017. godine- mjesto održavanja bića naknadno određeno Detaljnije...

Datum: 09.10.2017 - 30.11.-0001 Kategorija: Redovni

Računovodstveni i poreski propisi

RAČUNOVODSTVENI I  PORESKI PROPISI
Institut računovođa i revizora CG u saradnji sa Poreskom upravom CG organizuje
SEMINAR    
Podgorica- 
ponedeljak  , 09.10.2017.godine
Hotel  "Ramada“    - 10.00 časova
 


Detaljnije...

Datum: 26.01.2017 - 26.01.2017 Kategorija: Redovni

SEMINAR -Primjena Zakona o reprogramu poreskog potraživanja poreskih obveznika i aktuelne izmjene računovodstvenih i poreskih propisa - 2017. godina

Kako se po prvi put u Crnoj  Gori daje mogućnost zakonskog uredjenja plaćanja poreskih obaveza u ratama, u cilju blagovremene informisanosti poreskih obveznika o mogućnostima i načinu korišćenja odloženog plaćanja poreskih obaveza,
Institut računovođa i revizora  Crne Gore u saradnji sa
Poreskom upravom  
Organizuje  
Seminar  
Ø  Podgorica –četvrtak, 26.01.2017.godine , Hotel “Hilton“  
Ø  U ostalim gradovima Crne Gore (Kotor, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Budva, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane i Nikšić) biće održani razgovori po navedenim temama, ali bez prisustva predstavnika Poreske uprave.  Detaljnije...

Datum: 17.03.2016 - 21.03.2016 Kategorija: Redovni

Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i Prijave poreza na dobit i imovinu pravnih lica

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje SEMINAR po temi:  
SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I  PRIJAVE POREZA NA DOBIT  I IMOVINU PRAVNIH LICA  

 •           Podgorica - četvrtak, 17.03.2016. godine - Hotel "Ramada" - početak 10.00 časova
 •           Bijelo Polje - ponedeljak, 21.03.2016. godine - Dom kulture, Bijelo Polje, početak u 10.00 časova

Detaljnije...

Datum: 20.04.2015 - 20.04.2015 Kategorija: Redovni

SEMINAR: Sastavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu

SEMINAR: Sastavljanja i dostavljanja PORESKE PRIJAVE za porez na dohodak fizičkih lica za 2014.godinu
Obavještavamo sve članove i druga zaintersovana pravna i fizička lica da će Institut računovođa i revizora Crne Gore organizovati seminar po gore navedenoj temi  po sledećem: 
Podgorica: 20.04.2015.godine, Hotel Ramada, 10.00 časova. Program rada biće naknadno urađen.

Detaljnije...

Datum: 19.02.2015 - 24.02.2015 Kategorija: Redovni

Izmjene i dopune aktuelnih zakonskih propisa


Ø      Podgorica - Hotel „Ramada“, četvrtak, 19.02.2015. 
Ø      Kotor - Fakultet za turizam(Stari grad), utorak, 24.02.2015. 

Izmjene i dopune:

 • Zakon o poreskoj administraciji
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica
 • Zakon o doprinosima za obavezno soc.osiguranje i povraćaj doprinosa
 • Uredba o subvencijama za zapošljavanje  određenih kategorija
 • Zakon o porezu na kafu
 • Zakon o porezu na nepokretnost
 • Zakon o taksama na duvan, ak.uredjaja
 •  Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji autoputa Bar-Boljare 
 •  Zakona o porezu na dodatu vrijednost
 •  Obračun poreza po odbitku i dostavljanje obrasca IOPPO za nerezidentna pravna lica  

Detaljnije...

Datum: 23.12.2014 - 23.12.2014 Kategorija: Redovni

Redovni godišnji popis na kraju 2014. i poreske i računovodstvene aktuelnosti

SEMINAR: Redovni godišnji popis na kraju 2014.  poreske i računovodstvene aktuelnosti

Institut računovođa i revizora, dana 23.12.2014. godine organizuje seminar po temama: 
Redovni godišnji popis na kraju 2014. godine i
Poreske i računovodstvene aktuelnosti, 
uz uičešće najodgovornijih lica, kao predavača, iz  Centralne banke Crne Gore, Državne revizorske institucije Crne Gore, Poreske uprave i predavača sa našeg Instituta. 
Seminar će se održati u Podgorici u Hotelu "Ramada" sa početkom u 10.00 časova.   

Detaljnije...

Datum: 03.10.2014 - 10.10.2014 Kategorija: Specijalistički

Aktuelni problemi u primjeni zakonskih propisa

Ø      Bar - Hotel „Princes“, utorak, 07.10.2014.
Ø      Kotor - Fakultet za turizam(Stari grad), srijeda, 08.10.2014.
Ø      Podgorica - Hotel „Ramada“, četvrtak, 09.10.2014.
Ø      Bijelo Polje - Centar za kulturu,  petak, 10.10.2014.

Teme:

 1. Javni izvršitelji u funkciji naplate potraživanja
 2. Zakon o rokovima za izmirenje novčanih obaveza
 3. Problemi u primjeni zakon o zaštiti potrošača  i njihovo prevazilaženje
 4. Oporezivanja upotrebljavanih motornih vozila
 5. Vodjenja poslovnih knjiga i podizanju ostvarenog dohotka tokom poslovne godine od strane fizičkih lica koji se oporezuju po stvarnom dohodku  Detaljnije...