Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Oglašavanje

Poštovani pretplatnici i čitaoci,

Časopis Računovodstvo revizija i finansije (RRF magazin), kao glasilo Instituta računovođa i revizora Crne Gore, koji broji preko 1.700 članova, izlazi od 2002.godine.

Registrovan je kod Sekretarijata za informacije Vlade CG.

Časopis izlazi  četiri puta godišnje, u tiražu od 650 primjeraka na A4 formatu. Namijenjen je prije svega članstvu Instituta računovođa i revizora Crne Gore kao i svim poslovnim krugovima kojima odgovara tematika časopisa.

Časopis na instruktivan način, objašnjava primjenu propisa iz oblasti računovodstva, revizije, propisa o zaradama, naknadama i drugim ličnim primanjima, računovodstvenim standardima i standardima revizije i slično.
Mjesečni tiraž časopisa, govori u prilog činjenici da se sa aktuelnom problematikom, kvalitetno obrađenim temama i pojedinim prilozima časopis nametnuo širokom krugu interesenata.

Uz pomenuti sadržaj predviđen je i prostor za reklamiranje poznatih firmi i institucija koje, po prirodi posla kojim se bave, imaju interesa da budu reklamirane u ovom časopisu.

Ukoliko ste zainteresovani za reklamiranje, potrebno je dostaviti marketinški materijal na CD-u, fotografijama ili slajdovima (može i materijal koji je ranije korišten u ove svrhe).

Naši kontakt telefoni su 020/227-708, 227-754 i e-mail irrcg@irrcg.co.me

S poštovanjem,

Administracija IRRCG

Cjenovnik oglasnog prostora za časopis Računovodstvo revizija i finansije

Prostor na strani Dimenezije u mm Cijene u € bez poreza
1/1 st. (unutrašnja) 182x279 400.00
1/1 podkorica 182x279 500.00
1/1 korica 182x279 600.00
1/2 strane 182x138 200.00
1/4 strane 88x138 100.00
1/8 strane 88x67 50.00

Napomene:
Sve reklame se rade u boji.
Cijene važe za mjesečno oglašavanje
Za serijsko oglašavanje odobrava se 30% popusta (podrazumijeva pretplatu na minimum 6 mjeseci)
Oslobođeno plaćanja PDV-a

Ugovor o reklami