Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Obrasci finasijskih iskaza za 2020. godinu

Obrasci finansijskih iskaza na engleskom jeziku 2021. godina

PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine)

Novosti iz IFAC-a


Informacije iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)

Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB)

Informacije iz Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA)

Informacije iz IAESB i IESBA

Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) 03.09.2019.

Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 03.09.2019.

02.02.2021. NOVI MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

04.02.2021. Osnivanjemeđunarodnog odbora za standarde održivosti

Vizija za unapređenje usluga uvjeravanja u vezi sa integrisanim izveštavanjem

15.02.2021. Izmjene i dopune MRS 8 vezano za računovodstvene procjene

26.03.2021. Informacije iz IFACA-a

07.04.2021. NOVE IAASB-OVE SMJERNICE DOPRINOSE UNAPREĐENJU ANGAŽMANA UVJERAVANJA ZA NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

23.04.2021. IPSASB je objavio set nacrta za izlaganje u vezi sa odmjeravanjem

29.04.2021. Evropska komisija je objavila predlog Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti

IPSASB je odobrio konsultacije u vezi sa svojim srednjoročnim programom rada

IASB će razmotriti moguću izmjenu užeg djelokruga u MSFI 17

IASB podržava izradu izmjene i dopune u MSFI 17

IFAC poziva stejkholdere da se pripreme za implementaciju globalnih standarda održivosti

KOMENTAR ZAKONA O RADU, autor dr Vesna Simović-Zvicer . Komentar Zakona o radu predstavlja važan priručnik za primjenu brojnih novih zakonskih rješenja za Zakon o radu, koji je stupio na snagu u januaru 2020. godine.


Unapređivanje finansijskog izvještavanja