Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Opšte o školi

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja RAČUNOVOĐA i to za:
- nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje - doškolovavanje
- zaposlene - usavršavanje.
Obuka je namijenjena licima koja hoće ili se već bave poslovima računovodstva u malim i srednjim preduzećima. Za lica sa ili bez radnog iskustva.
Koncipirana je na način da  uljučuje predavanje, vježbe i praktičan rad, 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstenom programa). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća do zaključno sa izradom završnog računa.  

Obuka se organizuje  dva puta godišnje sa početkom u martu i septembru mjesecu u Podgorici, a zavisnosti od broja prijavljenih kandidata obuku organizujemo i u drugim gradovima Crne Gore (Kotoru, Herceg Novom, Budvi,  Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Ulcinju i  Baru).

Prijavljivanje polaznika na telefon: 020/227-751 , 020/227-708
fax: 020/207-291,

 Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita:
Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza.
Da bi se prijavili potrebno je da popunite prijavu i dostaviti kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.
Časovi su organizovani tri puta nedeljno po dva sata u poslepodnevnom terminu, a obuka traje 14 nedelja.
E-mail:  irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me

Program rada sa Ispitnim katalogom

Institut računoviođa i revizora je, Ministarstvu prosvjete,   podnio Predlog programa obuke i polaganja ispita za stručno zvanje RAČUNOVOĐA. Na osnovu tog predloga, Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanja, kao njihov stručni organ, propisali su ISPITNI KATALOG za dobijanje stručne kvalifikacije RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR. 
Svi kandidati koji se prijave za pohađanje obuke na Institutu računovođa i revizora za dobijanje stručnog zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR pohađaće obuku po ovom programu i u skladu sa ovim Katalogom. 
Institut računovođa i revizora je od Ministarstva prosvjete dobio  LICENCU za sprovođenje ovog programa. To je za sada jedina LICENCA  u Crnoj Gori za obuku kadra za zvanje RAČUNOVOĐA.

Ispitni katalog za stručnu kvalifikaciju RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

Molba za priznavanje položenog ispita na drugoj (obrazovnoj/visokoškolskoj) ustanovi

Literatura za školu

LITERATURA 
1.       ¨KOMPANIJSKO PRAVO¨ prof. dr Mihailo Velimirović
2.       ¨JAVNE FINANSIJE I MONETARNA POLITIKA¨ prof. dr Miro Blečić i Prof. dr Ivan Đurković
3.       ¨FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO¨ dr Kata Škarić Jovanović
Ostali radni materijal:
-          Fleš memorija sa demo verzijom programa za praktičan rad i aktuelnim propisima;
-          Materijal koji pripremaju profesori.

Za sve polaznike koji polažu ispite Institut obezbjeđuje literaturu za polaganje. Polaznici koji su oslobođeni polaganja pojedinih ispita jer su iste položili kroz prethodno školovanje (fakultet, viša škola ili stručni ispit za rad u državnim organima) za ispite koje su položili ne sleduje literatura.