Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Opšte o školi

Opšte o školi
Institut računovođa i revizora  Crne Gore na osnovu Sporazuma o saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, organizuje obuku za sticanje profesionalnog zvanja
 MENADŽER U OBLASTI  PROMETA ROBA I USLUGA  SA SLEDEĆIM TEMATSKIM CJELINAMA:    

     ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
     BEZBJEDNOST PROIZVODA
     ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
     PRAVILNIK O KVALITETU MESA I MESNIH PRERAĐEVINA
     PRAVILNIK O KVALITETU MLIJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA 
     ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE
     ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH NAMIRNICA
     KATEGORIZACIJA HOTELSKIH OBJEKATA
     KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
     ZAKON O TURIZMU
     ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
     ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA ZAŠTITE NA RADU
     EVEIDENCIJA PROMETA I OPOREZIVANJE U TRGOVINI
     EVEIDENCIJA PROMETA I OPOREZIVANJE U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
     EVIDENCIJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE 
      

Program se realizuje uz angažovanje stručnih lica iz Uprave za inspekcijske poslove.
 

Za polaznike je predvidjeno obezbjedjenje kompletnih zakonskih, podzakonskih propisa i propisanih obrazaca koji se koriste u prometu roba i usluga.
Program obuke traje četiri sedmice, uz izvodjenje programa dva puta sedmično u trajanju od tri časa, sa ukupnim fondom časova  24. (4 x 2 x 3)
Broj mjesta je ograničen.
Predavanja počinju sredinom maja mjeseca u PODGORICI , odnosno u BUDVI.
Nastava se izvodi u terminima od 18-21.00 h, dva puta nedeljno.
Sva predavanja su  slajdovana  daju se u prilogu zajedno sa agendom.Program obuke za menadžera maj-jun 2015

Prijava za školu

Spiskovi polaznika

Spiskovi polaznika

Literatura za školu

Literatura za školu