Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Registri članova po kategorijama

U skladu sa Statutom, članovi Instituta računovođa i revizora Crne Gore su fizička lica koja se bave poslovima računovodstva, finansija, revizije, i sličnih profesija koje su upodobljene sa prethodnim profesijama i koja su iskazala želju da postanu njegovi članovi, potpisujući Izjavu o pristupanju u članstvo, kojom se obavezuju da će poštovati i dosljedno primjenjivati, u obavljenju poslova svoje struke, zakone, Statut i opšta akta Instituta i da će savjesno vršiti prava i izvršavati obaveze koje su prihvatili stupajući u Institut.
Članstvo u Institutu traje sve dok član  uredno vrši svoja prava i izvršava obaveze. Za članstvo u Institutu, članu se može  izdati članska karta  u kojoj se pored osnovnih ličnih podataka unose i podaci o kategoriji članstva i stečenim zvanjima.

Spisak članova