Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Prava i dužnosti

Svi članovi Instituta imaju pravo:

- da ravnopravno učestvuju u radu Instituta;
- da posredno, preko izabranih predstavnika, učestvuju u radu organa Instituta;
- da budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima Instituta.

Član je dužan:

- da doprinosi ostvarivanju ciljeva Instituta;
- da učestvuje u aktivnostima Instituta;
- da plaća članarinu (godišnje) koju utvrđuje Skupština Instituta;
- da obavlja druge poslove koje mu povjere organi Instituta.