Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 28.03.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVOSTI IZ IFAC-a


 Kako je Institut računovođa i revizora Crne Gore pridruženi član Međunarodne federacije računovođa (IFAC), u mogućnosti smo da pristupimo najnovijim i najrelevantnijim informacijama iz ove organizacije i nezavisnih odbora, komiteta, inicijativa i grupa koje ona podržava, u oblasti računovodstva privatnog i javnog sektora, revizije, računovodstvene edukacije, etičkih standarda, i drugih povezanih oblasti. Stoga bismo željeli da vas obavijestimo da ćete moći na našem veb sajtu, da pročitate najnovije vijesti i informacije iz gore navedenih oblasti, a ukoliko je neko posebno zaintresovan može dobijati ova obavještenja i informacije putem mejla na našem i engleskom jeziku. Više informacija možete naći u sekciji „izdavačka djelatnost“ pod stavkom  „ostala izdanja“.
Od trenutnih informacija na raspolaganju vam je:

1. Informacije iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)
2. Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB)


Informacije iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)

Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB)

Informacije iz Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA)

Informacije iz IAESB i IESBA

Informacije iz Odbora za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IAASB) 03.09.2019.

Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 03.09.2019.

02.02.2021. NOVI MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

04.02.2021. Osnivanjemeđunarodnog odbora za standarde održivosti

Vizija za unapređenje usluga uvjeravanja u vezi sa integrisanim izveštavanjem

15.02.2021. Izmjene i dopune MRS 8 vezano za računovodstvene procjene

26.03.2021. Informacije iz IFACA-a

07.04.2021. NOVE IAASB-OVE SMJERNICE DOPRINOSE UNAPREĐENJU ANGAŽMANA UVJERAVANJA ZA NEFINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

23.04.2021. IPSASB je objavio set nacrta za izlaganje u vezi sa odmjeravanjem

29.04.2021. Evropska komisija je objavila predlog Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti