Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 29.09.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 3

Ovih dana izlazi novi broj časopisa RRF magazin broj 3.

Ovaj broj časopisa RRF-a, u najvećem dijelu, je posvećen primjeni MSFI 16 uključujući detalje kod prve primjene ovog standarda.
 

Paragraf C1 priloga Standarda (MSFI 16) C Datum stupanja na snagu i prelazni period propisuje da se MSFI 16 Lizinzi primjenjuje za godišnje izveštajne periode koji počinju na dan 1. januara 2019. godine ili kasnije. MSFI 16 zamjenjuje prethodni standard koji je uređivao računovodstveno obuhvatanje lizinga (MRS 17).


Prema obavještenju od 27.11.2020. godine, dostupnom na internet strani Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore,
Od 01.01.2021. godine u Crnoj Gori je preveden i u zvaničnoj primjeni sledeći Međunarodni standard finansijskog izvještavanja ( MSFI):

MSFI 16 –Lizing


Zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže.

Napomena: Primjena MSFI 9 za bankarski sektor se podstiče. Ranija primjena ostalih MRS/MSFI čija se zvaična primjena odlaže je dozvoljena.”


RRF magazin broj 1

RRF magazin broj 2

RRF magazin broj 3

RRF magazin broj 4