Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 18.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Seminar u okviru obuke za Poreskog savjetnika 22.10.20202. godine

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.   Edukacija bi se odvijala tokom naredna  4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.  
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine.
Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima.
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
U prilogu dostavljamo Program rada seminara za 22.10.2020. po temi.
Iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.


22.10.202. PS - Program rada