Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 01.10.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2021.

Institut računovođa i revizora CG pokreće III ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom naredna  3 mjeseca po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice.
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (14 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 

Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 07.10.2021. godine.

Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
 Poresko pravo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  

Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00-15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Pozivamo sve zainteresovane da popunjenu prijavu dostave na     e-mejl adresu Instituta RRCG:  irrcg@irrcg.co.me.    
Sve dodatne informacije mozete dobiti putem navedene e-mail adrese ili putem telefona 020-227-708.


Poreski savjetnik 2021. PRIJAVA

PS 2021 - Program rada

Program rada za 07.10.2021.