Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 23.03.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

INFORMACIJA O PRESUDI UPRAVNOG SUDA

Povodom informacije o ukidanju Rješenja Ministarstva prosvjete od strane Upravnog suda, kojim je Institutu računovođa i revizora CG izdata licenca za izvođenje programa edukacije za Ovlašćeni računovođa, želimo da ukažemo da se radi o ’’povredi odredbi Zakona o upravnom postupku’’ kojim je prilikom donošenja Rješenja od strane Ministarstva prosvjete ’’povrijeđeno’’ pravilo iz člana 22 stav 7 Zakona o upravnom postupku, koje se odnosi na to da je pomenutim Rješenjem trebalo da: ’’Obrazloženje rješenja treba da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahtjeva stranke, činjenično stanje na osnovu kojeg je rješenje donijeto, propise na osnovu kojih je rješenje donijeto,...’’

Dakle, radi se o tome da su organi  Ministarstva prosvjete prilikom donošenja Rješenja ’’povrijedili’’ neku odredbu koja je po ocjeni Upravnog suda bila od značaja da se navede u obrazloženju tog rješenja.

Kao i što je zakonska obaveza Upravnog suda, on je u toj presudi ’’naložio da u ponovnom postupku’’ se otkloni taj nedostatak i da se’’donese nova zakonita odluka’’, dakle da Ministarstvo prosvjete otkloni ukazani propust i donese novo Rješenje (bez propusta).


U tom pogledu smatramo da se ne dešava ništa značajno kada je u pitanju sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa koja je dobijena na potpuno zakonit način, već samo o određenoj proceduri koju po ocjeni ’’bezgrešnog’’ Upravnog suda treba ’’pojasniti’’, osim što zahtjev NVO ISRCG predstavlja samo bezuspješno ’’podmetanje klipova pod točak’’ koji ih nezaustavljio ostavlja u blatu vremena kome pripadaju.