Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 25.07.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

WEBINAR-PROGRAM PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA, . Treći paket ekonomskih mjera

Obavještavamo sve zainteresovane za konkretno pojasnjenje oko mogucnosti koriscenja mjera pomoci, organizujemo
  u petak 31.07.2020. godine
webinar sa predstavnikom
Ministarstva ekonomije.
Radi uspješnog planairanja molimo sve zainteresovane da se blagovremeno prijave za webinar. 
U okviru III Paketa socio-ekonomskih mjera Vlade CG od predvidjenih 8 instrumenta podrske tokom webinara  ce biti obradjene sledece teme:
1.       Poreska rasterećenja kroz definisanje niže stope PDV-a za određene oblasti i djelatnosti;
2.       Defini model direktne podrške privredi kroz subvencionisanje zarada zaposlenih u određenim oblastima:
•             Subvencija zarada zaposlenih u zatvorenim djelatnostima
•             Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji i zaposlenih na plaćenom odsustvu
•             Mjera podrške novom zapošljavanju
3.       Program mjera unapredjenja konkretnosti privrede
4.       Politike zarada u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države .
 Molimo vas da u cilju kvalitetne pripreme za webinar pogledate dostavljeni program III Paketa mjera i da u okvirima svojih interesovanja blagovremene posaljete pitanja iz oblasti koja bi vam bila od znacaja, a koja zbog sirine paketa mjera nijesmo u mogucnosti da direktno obradimo kao posebnu temu tokom webinara.
Webinar pocinje u 10 h u petak 31.07.2020. godine. 

Program rada u sekciji SEMINARI
Cijena:
·         za članove 30 eura,
·         za ostale 50 eura.


Treći paket socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore