Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Aktuelnost

Objavljeno: 27.10.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

Novi broj RRF magazin broj 3/ oktobar 2020.

Izašao je novi broj časopisa  RRF magazin  broj 3.
Sadržaj možete vidjeti   u sekciji "Izdavačka djelatnost".  
Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:

§  Novi  kontni okvir de fakto predstavlja neznačajnu izmjenu i dopunu.
Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  
§  Uporedni pregled pozicija Iskaza o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)
Autor:  Ljatifa DELJANIN
§  Računovodstvo finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Autor:  Mr. sc. Stjepan KOLAČEVIĆ i Mr. sc Baldo  Hreljac 
§  Obaveze privrednih subjekata prema novom Zakonu o privrednim društvima   
Autor:  Ana DOMAZETOVIĆ
§  Nova zakonska rješenje propisana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju    
Autor:  Jovo PAJOVIĆ  


RRF magazin broj 1

RRF magazin broj 2

RRF magazin broj 3