Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Acountant

Aktuelnosti

Objavljeno: 24.01.2022 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

NOVO - PPRIRUČNIK za primjenu kontnog okvira za privredna društva U SKLADU SA MSFI ZA MSP

  Institut računovodja i revizora Crne Gore je u prilici da vam ponudi štampano izdanje ''Privredni savetnik'' d.o.o. Beograd:  

                                                                                        PPRIRUČNIK

                                 za primjenu kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 
                                       U SKLADU SA MSFI  ZA MSP i Pravilnikom za mikropravna lica

Pravilnik obuhvata primjere knjiženja svih poslovnih promjena na više od 1.500 stranica, prema poslednjim izmjenama Medjunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, kao i uporedni prikaz razlika u načinu knjiženja po važećim zahtjevima u odnosu na knjiženja po prethodnim odredbama.
Pravilnik se može nabaviti putem službe Instituta RRCG po cijeni po kojoj izdavač prodaje ovu knjigu, a to je 100 eura sa uračunatim PDV-om.
Obzirom da je knjiga fizički glomazna (1,500 stranica) te nije pogodna za slanje putem pošte, preuzimanje iste je moguće u prostorijama IRRCG na Malom brdu ili slanjem putem brze pošte preko kurira. Troškovi dostave (3€) idu na račun naručioca a plaćaju se pouzećem.  
Preporučujemo navedeno izdanje kao ''pouzdanog saradnika'', svima koji se profesionalno bave poslovima računovodstva, revizije, interne revizije, kao i procjene vrijednosti pozicija finansijskih iskaza.  
Kako bi naručili navedeno izdanje, potrebno je da ispunite formular na linku https://forms.gle/K6ahd4uCSZRRpTrZ6.  

Objavljeno: 10.01.2022 Kategorija: Nove i hitne informacije

EVROPA SAD -Webinar za čnaove IRRCG po temi: Primjene novih propisa

Institut računovođa i revizora, samo za članove Instituta, organizuje webinar, u četvrtak 13.01.2022. godine:

Povodom stupanja na snagu od 01.01.2022. godine značajnog broja izmjena i dopuna poreskih propisa, radi informisanja i blagovremene pripreme za primjenu istih, Institut računovođa i revizora CG će u četvrtak 13.01.2022. godine u 10.00h održati webinar putem Zoom platforme na sledeće teme:

1.    
Primjena Zakona o dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost koji stupa na snagu 08.01.2022, a kojim se u članu 24a stav 1 poslije tačke 6a, dodaje se nova tačka koja glasi:
"6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga."
2.     Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna zarada za ranije poreske periode i dostavljanje obrasca IOPPD,
3.     Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine kod isplate ''ostalih ličnih primanja'' prema novim poreskim stopama,
4.     Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna poreza na dobit po promijenjenim poreskim stopama,
5.      Odgovori na pitanja učesnika Prijavljivanje na webinar se vrši popunjavanjem prijave na https://forms.gle/L1x6vVDMK443BK7Z8.
Nakon popunjavanja podataka i provjere od strane administratora, svim učesnicima će biti poslate instrukcije za prijavljivanje na webinar na e-mail koji su naveli u prijavi.
Molimo sve zainteresovane da svoja pitanja blagovremeno dostave na e-mail irrcg@irrcg.co.me da bi predavači mogli kvalitetno da ih analiziraju i daju odgovore.
Učešće na webinaru će biti omogućeno samo licima koja imaju status redovnog člana IRRCG. Status redovnog člana imaju lica koja posjeduju sertifikate ''Računovođa'', ''Ovlašćeni računovođa'', izdate od strane IRRCG ili priznate od strane IRRCG (izdate od drugih lica a po tom osnovu im je priznato jedno od dva navedena zvanja) kao i da su redovno izmirivali obaveze plaćanja članarine prethodnih godina. (Pretplata na časopise ne podrazumijeva članstvo).

Objavljeno: 20.12.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU i ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Institut računovođa i revizora CG u okviru III ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati   webinar,  u ponedeljak 27.12.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU i ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja:
Upravna stvar
- Vođenje prvostepenog postupka
- Prigovor na zapisnik
- Žalba na rješenje
- Pokretanje upravnog postupka
- Poništavanje i ukidanje rješenja 
- Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Predavač je dekan Fakulteta prof. dr Đorđije Blažić

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu: irrcg@irrcg.co.me,   radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.
Cijena učešća 50€

Objavljeno: 01.10.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2021.

Institut računovođa i revizora CG pokreće III ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom naredna  3 mjeseca po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice.
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (14 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 

Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 07.10.2021. godine.

Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
 Poresko pravo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  

Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00-15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Pozivamo sve zainteresovane da popunjenu prijavu dostave na     e-mejl adresu Instituta RRCG:  irrcg@irrcg.co.me.    
Sve dodatne informacije mozete dobiti putem navedene e-mail adrese ili putem telefona 020-227-708.

Objavljeno: 29.09.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

NOVO RRF magazin broj 3

Ovih dana izlazi novi broj časopisa RRF magazin broj 3.

Ovaj broj časopisa RRF-a, u najvećem dijelu, je posvećen primjeni MSFI 16 uključujući detalje kod prve primjene ovog standarda.
 

Paragraf C1 priloga Standarda (MSFI 16) C Datum stupanja na snagu i prelazni period propisuje da se MSFI 16 Lizinzi primjenjuje za godišnje izveštajne periode koji počinju na dan 1. januara 2019. godine ili kasnije. MSFI 16 zamjenjuje prethodni standard koji je uređivao računovodstveno obuhvatanje lizinga (MRS 17).


Prema obavještenju od 27.11.2020. godine, dostupnom na internet strani Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore,
Od 01.01.2021. godine u Crnoj Gori je preveden i u zvaničnoj primjeni sledeći Međunarodni standard finansijskog izvještavanja ( MSFI):

MSFI 16 –Lizing


Zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže.

Napomena: Primjena MSFI 9 za bankarski sektor se podstiče. Ranija primjena ostalih MRS/MSFI čija se zvaična primjena odlaže je dozvoljena.”

Objavljeno: 08.07.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA"-SEPTEMBAR 2021.

Institut računovođa i revizora Crne Gore organizuje stručnu obuku za sticanje profesionalnog zvanja ’’OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA’’    

Uslovi za prijavljivanje:      

·         Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·         ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
·         ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;  

Kandidati koji su na Institutu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), za zvanje Ovlašćeni računovođa predviđeno je polaganje 5 ispita i to:

1.       Finansijski menadžment i kontrola, 
2.       Upravljanje kadrovima, 
3.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
4.       Informacioni sistemi, 
5.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Za polaznike koji nijesu stekli zvanje računovodstveni tehničar (računovođa), a direktno bi polagali za ovlašćenog računovođu predviđeno je polaganje sledećih ispita:  

   
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 

Institut priznaje ispite koji su položeni na fakultetu, o čemu odlučuje Komisija za edukaciju na osnovu dostavljene dokumentacije i uvrdjuje kompatibilnost položenih ispita sa ispitima predvidjenih obukom.

 Za prijavljivanje na obuku, potrebno je da ispunite    Prijavu za školu   i ispunjen obrazac da pošaljete u word ili pdf formatu na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me.  
Pored prijave za školu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: 

1) Kopiju diplome ili Uvjerenje o završenim akademskim studijama
2) Uvjerenje o položenim ispitima 
3) Dokaz o praktičnom iskustvu minimum 3 godine

4) Molbu za priznavanje položenih ispita (za svaki predmet pojedinačno, za predmete koje ste polagali na Fakultetu i kompatibilni su sa predmetima koji su predvidjeni programom obuke)
5) Silabuse/nastavne programe za predmete za koje prilažete Molbu za priznavanje položenih ispita;  

 Dokaz da ste radili na računovodstvenim poslovima minimum 3 godine može biti potvrda od poslodavca u kojoj stoji navedeno da ste obavljali računovodstvene poslove (ako ste učestvovali u izradi završnog računa obavezno navesti) ili kopija ugovora o radu.

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti skeniranu u pdf formatu na e-mail adresu 
irrcg@irrcg.co.me.
 

Cijena obuke za zvanje "ovlašćeni računovođa" iznosi 500,00 eura. Svi kandidati plaćanje mogu da izvrše u 4 jednake mjesečne rate za vrijeme trajanja obuke.  
Planirano je da obuka počne u drugoj polovini septembra mjeseca.
Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail adresu irrcg@irrcg.co.me ili na kontakt telefon 020/227-708.

Objavljeno: 15.06.2021 Kategorija: Nove i hitne informacije

NOVO - PORESKI SAVJETNIK BROJ 2

Ovih dana izlazi novi broj časopisa  Poreski savjetnik  broj 2.
Sadržaj tema obrađenih u  časopisa možete pogledati   ovdje    ili u sekciji "Izdavačka djelatnost".  

Između ostalih tekstova vašoj pažnji preporučujemo:
§  Specifičnosti pravnog I poreskog statusa fizičkih lica koji obavljaju samostalnu djelatnost
Autor: Rade ŠĆEKIĆ  

§ 
Pojam, finansiranje I poreski tretman nevladinih organizacija

Autor:  Milan R. IVANOVIĆ 

§ 
Nova zakonska rešenja u smislu poreza na dohodak, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PDV-a   
Autor:  Omer CIKOTIĆ

§ 
Od 1.oktobra minimalna zarada ne može biti niža od 250,00  (373,13)eur
Autor:  Radojko BOŠKOVIĆ  

Objavljeno: 10.06.2021 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji

Upravni odbor Instituta računovođa I revizora Crne Gore, na sjednici održanoj 24.06.2021. godine usvojio je Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji. Kompletan Pravilnik možete pogledati ovdje   ili u sekciji “O nama-opšta akta Instituta”

Objavljeno: 22.09.2020 Kategorija: Zakoni

PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine)

   NOVO      
U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore, u septembru  2020. godine izašao je,
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA:
“PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U CRNOJ GORI“
autora Jova Pajovića  
Ovim Priručnikom objašnjena je primjena novih zakonskih rješenja propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list CG", br. 80/20 – koji je u primjeni od 12. avgusta 2020. godine) kojim se uvode brojne novine u penzijski sistem Crne Gore (novi uslovi za ostvarivanje prava na penziju, novi način obračuna visine penzije izuzimanjem 1/4 najnepovoljnijih godina iz obračuna, promjena načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod, povećanje visine najniže penzije, uzimanje u obzir perioda navršenog staža osiguranja za ispunjenje uslova za sticanje prava na penziju a penzijskog staža za određivanje njene visine i druge značajne novine). Osim toga u Priručniku su data objašnjenja svih prava koja se ostvaruju u penzijskom sistemu Crne Gore (uslovi, način određivanja prava, dokumentacija koja se podnosi, nadležnost za odlučivanje o pravu na penziju) postupak ostvarivanja prava i sticanja svojstva osiguranika na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Objašnjena su i pitanja vezana za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (osnovice za plaćanje doprinosa za sve katerogije osiguranika, najniže osnovice, najviša osnovica za plaćanje doprinosa, stope doprinosa uključujući i stope dodatnog doprinosa za beneficirani staž, rokovi i način plaćanja doprinosa, povraćaj više plaćenog doprinosa), staž osiguranja u efektivnom tajanju, beneficirani staž, poseban staž, produženo osiguranje i sl. Date su karakteristike međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje primjenjuje Crna Gora, uz objašnjenje osnovnih načela na kojim se temelje i akcentom na princip izbjegavanja dvostrukog osiguranja.  
Pored pitanja koja su obrađena, u Priručniku se, kao prilozi, nalaze:

·         Pravna regulativa koja se primjenjuje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
·         Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje primjenjuje crna gora (spisak);
·         Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (potpun tekst);
·         Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (potpun tekst).

Institut računovođa i revizora Crne Gore preporučuje ovaj Priručnik kao korisnu literaturu svojim članovima, pravnim licima, poslodavcima, pravnim, finansijskim i računovodstvenim službama, preduzetnicima, advokatskim kancelarijama, pravnim praktičarima i drugim subjektima.
Priručnik možete poručiti na:
Ø  e-mail adresu: irrcg@irrcg.co.me  ili
Ø  na broj telefona: 020/227-708  kod Instituta računovodja i revizora CG po cijeni od 20,00 eura sa PDV.

Objavljeno: 06.02.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Sjednica SKUPŠTINE 31.01.2020. godine

U Podgorici je 31.01.2020. godine  održana sjednica Skupštine Instituta računovodja i revizora CG. Skupštini je prisustvovalo 18 članova iz 11 opštinskih podružnica.
Navodimo značajnije Odluke Skupštine Instituta RRCG:
1.     Skupština je usvojila novi Statut, u kome je definisano da Institut RRCG kao licencirani organzator obrazovanja svoje poslovanje usklađuje sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih,
2.     Skupština je utvrdila da status redovnog člana imaju članovi nosioci profesionalnih zvanja ili stručnih kvalifikacija i to:
·        Računovodja-Računovodstveni tehničar,
·        Ovlašćeni računovodja,
·        Sertifikovani računovođa,
·        Revizor

3.    
Skupština je izabrala članove Upravnog odbora u narednom četvorogodišnjem mandatu i to:

·        Stojović Jelena-član iz Podgorice,
·        Jolić Ilija-član iz Podgorice,
·        Roganović Tijana-član iz Tivta,
·        Gezim Bajraktari-član iz Ulcinja
·        Bubanja Dragan-član iz Bijelog Polja.
Upravni odbor Instituta RRCG je na svojoj Prvoj sjednici donio sledeće Odluke:
1.     Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Jolić Ilija iz Podgorice,
2.     Izvršio je reizbor izvršnog direktora,
3.     Utvrdio iznos godišnje članarine za 2020 godinu i to:
·        Računovođa iznos od 20,00 eura
·        Ovlašćeni računovođa iznos od 40,00 eura,
Sertifikovani računovođa i
Revizor iznos od 80,00 eura

Objavljeno: 04.11.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

VAŽNO: Formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore

Generalna skupština komore poreskih savjetnika Evrope (CFE) konstatovala da je Institut računovodja i revizora CG ispunio sve uslove za članstvo u toj organizaciji i izrazila punu spremnost da nam pomogne u formiranju i razvoju buduće Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Smatramo da je članstvo u CFE,  iskustvo pojedinih članova te organizacije i pomoć rukovodstva  CFE bio jedan od neophodnih uslova da pokretanje aktivnosti oko formiranj Komore poreskih savjetnika u Crnoj Gori. U tom pravcu veoma smo zadovoljni što smo ispunili predviđene uslove za formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Postigli smo dogovor sa rukovodstvom Poreske komore Hrvatske i Poreske komore Slovenije oko pomoći na pripremi Programa ispita i edukacije za zvanje Poreski savjetnik u CG, i od njih u bliskoj buducnosti očekujemo značajnu pomoć. U vezi sa tim,  Institut racunovođa i revizora CG će zatražiti saradnju sa nadležnim Ministarstvom finansija Crne Gore, i ubrzo pokrenuti program edukacije za sve zainteresovane za ovo zvanje. Istovremeno pozivamo sve zainteresovane pojedince i institucije koje žele da se aktivno uključe u dalje aktivnosti, da se prijave na e-mail adresu: radesc@irrcg.co.me.

Objavljeno: 08.09.2019 Kategorija: Aktuelni podaci

Kabinet predsjednika Crne Gore 07.10.2016. - saopštenje

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas delegacije Instituta računovođa i revizora Crne Gore i Državne revizorske institucije, povodom proslave jubileja – 60 godina od osnivanja i rada Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Razgovorima su prisustvovali i njihovi gosti iz inostranstva, koji su svojim prisustvom i sadržajnim razgovorima uveličali ovaj značajni jubilej. 

Predsjednik je čestitajući jubilej, naglasio važnost uloge koju ova institucija ima u stvaranju neophodnog ambijenta za ekonomski razvoj i privlačenje stranih investicija. 

Predsjednik je takođe izrazio zadovoljstvo onim što je ova institucija tokom svog 60-togodišnjeg rada postigla na obezbjeđenju boljih uslova za funkcionisanje privrednih, finansijskih i drugih subjekata, poštujući i prihvatajući pri tome međunarodne standarde iz te oblasti. 

Predstavnici Instituta računovođa i revizora i Državne revizorske institucije su upoznali Predsjednika o svom radu, značaju i neophodnosti uvođenja međunarodnih računovodstvenih standarda u ekonomski i društveni sistem Crne Gore, posebno naglašavajući kvalitetnu saradnju u regionu i sa drugim državama.
 

Povodom ovog značajnog jubileja, direktor Instituta Rade Šćekić uručio je predsjedniku Vujanoviću Plaketu i Monografiju Instituta.

Objavljeno: 24.02.2016 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Potpisan MEMORANDUM o saradnji DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE i INSTITUTA RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

U prisustvu čalanova Senata Državne revizorske institucije  i čelnih ljudi Instituta računovođa i revizora Crne Gore, 22.02.2016.godine potpisan je MEMORANDUM o poslovnoj saradnji  ove dvije institucije.
Memorandumom je definisan čitav spektar aktivnosti koji trebaju doprinijerti poboljšanju ambijenta u oblasti računovodstva i revizije.

Objavljeno: 02.10.2014 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Obrasci finansijskih iskaza na engleskom jeziku

Stručna služba Instituta je za potrebe svojih članova izradila radnu verziju na engleskom jeziku sledećih dokumenata:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Iskaz o tokovima gotovine 
- Iskaz o promjenama na kapitalu
Više u sekciji: Izdavačka djelatnost