Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 19.12.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

SEMINAR - Kontinuirana edukacija obveznika o primjeni ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG  20.12.2019. godine u hotelu ‘’HILTON’’ Podgorica organizuje,  

SEMINAR
   

KONTINUIRANA EDUKACIJA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
 
Na seminaru će biti obrađena sledeća pitanja:  
 1.            Primjena EU Direktiva u oblasti sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Predavač: Wim Gohres-expert iz PWC- Holandija.  
 2.            Odredjenje stvarnog vlasništva. Predavač: Sava Lukić-Finexpertiza-Beograd.  
 3.            Upiustvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica. Preavač: Milan Radulović-Direkcija za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma.  
Odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 33/14, 44/18) svaki obveznik (privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost određenu članom 4) je dužan da:  
 •             organizuje redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih-(član 6)
 •             sačini i redovno inovira listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija; (član 6)
 •             obveznik, advokat i notar dužni su da obezbijede redovno stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. (član 47)
 •             obveznik je dužan da, u roku od 60 dana od dana osnivanja, izradi analizu rizika kojom utvrđuje procjenu rizičnosti pojedinog klijenta, grupe klijenata, države ili geografskog područja, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda, usluga i distributivnih kanala u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma i da je redovno ažurira najmanje jednom godišnje i čuva u skladu sa ovim zakonom. (član 7)    
 UČESNIKU SEMINARA SE IZDAJE SERTIFIKAT KAO DOKAZ KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA NAREDNU GODINU.  

Detaljnije...

Objavljeno: 16.12.2019 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

Uskoro- novi broj, Poreski savjetnik broj 3

Ovih dana izlazi iz štampe  novi broj časopisa  Poreski savjetnik  broj 3.

Sadržaj tema obrađenih u  časopisa možete pogledati  u sekciji "Izdavačka djelatnost". 
Između ostalih tekstova Vašoj pažnji preporučujemo: 

§  Članstvo IRRCG u EVROPSKOM UDRUŽENJU PORESKIH SAVJETNIKA - CFE TAX ADVISERS EUROPE
  
Autor: Dijana JOVIĆ

§  Usluge obrazovanja u sistemu PDV 
Autor:  Rade ŠĆEKIĆ 

§  Opšta pravila za određivanje mjesta prometa usluge u sistemu PDV
Autor:  Ljatifa DELJANIN      Detaljnije...

Objavljeno: 07.12.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

Edukacija za "Poreskog savjetnika"

 Institut racunovodja i revizora CG je 04.10.2019. godine postao clan Evropske komora poreskih savjetnika- CFE. Na sastanku je od strane CFE, Komore poreskih savjetnika Slovenije i Komore poreskih savjetnika Hrvatske dobio podrsku za pokretanje aktivnosti u pravcu formiranja buduce Komore poreskih savjetnika Crne Gore.
Koristeći njihovu dobru namjeru, kao i poslije razgovora sa nasim strucnim saradnicima, a u cilju jacanja pojedinacnih kapaciteta svakog zainteresovanog lica za ovu oblast, koja svakog dana sve vise dobija na znacaju, obavještavamo sve zainteresovane da Institut racunovodja i revizora CG pokrece ciklus edukacije koji ce se odnositi na primjenu poreskih propisa u CG. Ciklus edukacije bi se odvijao u narednih 4 mjeseca kroz jednodnevni seminar (ukupno 14 seminara) tokom svake sledece nedjelje, pocev od 07.11.2019. godine. Smatramo da bi ovaj program obuke mogao  biti veoma koristan licima koja namjeravaju da se prijave za polaganje ispita i sticanje zvanja PORESKI SAVJETNIK prema Zakonu o poreskim savjetnicima, kao i licima koja u okviru racunovodstvenih agencija ili u svojoj firmi, se bave poslovima poreskog konsaltinga.  
Prvi seminar bi se odrzao 07.11.2019. godine u hotelu Podgorica, i imao bi informativni karakter. Na istom bi se svi zainteresovani upoznali sa dosadasnjim aktivnostima Insituta RRCG vezanih za CFE, bio bi prezentovan program predlozenih buducih jednodnevnih  seminara, dato pojasnjenje oko postojecih odredbi Zakona o poreskim savjetnicima, kao i uprilicen razgovor sa predsjednicima Komore poreskih savjetnika Hrvatske (D.Brajkovic) i Komore poreskih savjetnika Slovenije (Aleksandra Heinzer) oko njihovih iskustava u procesu formiranja i funkcionisanja komora.  
Predvidjenih 14 jednodnevnih seminara se odnose na sledece oblasti:
•             5 seminara na primjenu Zakona o PDV-u,
•             2 seminara na primjenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
•             3 seminara na primjenu Zakona o porezu na dohodak fizickih lica I Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, •             1  seminar na primjenu Zakona o poreskoj administraciji,
•             1 seminar na primjenu Zakona o porezu na nepokretnost, promet nepokretnosti, akcize,
•             2 seminara na primjeni poreskih propisa EU.  
Pored zainteresovanih za cijeli ciklus edukacije,  za svaki seminar postoji mogucnost ucesca manjeg broja ucesnika (10-15 lica) koja bi bila zaiteresovana za pojedine oblasti koje se obradjuju na seminaru. Ukoliko ste zainteresovani za ucesce mozemo Vam proslijediti program seminara. Neophodno je da putem naše e-mail adrese (irrcg@irrcg.co.me)  iskazete svoju zainteresovanost i zatrazite program seminara.   Detaljnije...

Objavljeno: 07.12.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

Rešenjem Ministarstva prosvjete UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine IRRCG izdata LICENCA za obrazovanje odraslih u oblasti računovodstva. IRRCG je trenutno jedina ustanova koja posjeduje LICENCU za obrazovanje u ovoj oblasti.

Rešenjem Ministarstva prosvjete  UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine  “Izaje se LICENCA organizatoru obrazovanja odraslih Institutu računovođa i revizora Crne Gore iz Podgorice, za izvođenje  Programa obrazovanja odraslih  za osposobljavanje za zanimanje: Računovodstveni tehničar/ka“. Za navedeni program obuke, shodno Pravilniku o sticanju profesionalnih zvanja i profesionalnom obrazovanju u Institutu računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG vrši osposobljavanje za zvanje RAČUNOVOĐA.
Ovo je trenutno jedina LICENCA  u Crnoj Gori koja je izdata u oblasti računovodstva. Detaljnije...