Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 28.12.2017 Kategorija: Aktuelni podaci

Srećna Nova 2018. godina

Svim članovima, pretplatnicima na časopise, saradnicima i građanima Crne Gore čestitamo Novu 2018. godinu i nastupajuće praznike Detaljnije...

Objavljeno: 11.12.2017 Kategorija: Nove i hitne informacije

Seminar - Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izmjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnika o sadržini nove Poreske prijave

Institut računovođa i revizora planaira da:
12. decembra u Tivtu, 
- 14. decembra u Podgorici i
- 18.decembra
 2017. godine u Bijelom Polju  realizuje seminar po sledećim temama:   

·         Primjena nove prijave poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu  
·         Primjena nove stope PDV od 21% i 
·         Godišnji popis imovine i obaveza   
Osim planiranih, predložite i druge teme i pitanja koja bi mogli pripremiti i obraditi na seminaru.  
Detaljan plana rada seminara objavićemo naknadno. Detaljnije...

Objavljeno: 04.09.2017 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR, "SEPTEMBAR 2017"

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR.

Obuka se organizuje  u Podgorici i Nikšiću. 

Obuka je namijenjena licima koja hoće ili se već bave poslovima računovodstva u malim i srednjim preduzećima,  sa ili bez radnog iskustva. 
Koncipirana je na način da  uljučuje predavanje, vježbe i praktičan rad, 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada u računovodstenom programa). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća do zaključno sa izradom završnog računa.  
 
Prijavljivanje kandidata do: 15.09.2017.godine
·         na telefon: 020/227-708, fax: 020/207-291,
·         na e-mail irrcg@irrcg.co.me
.         lično na adresi: Malo brdo N 3 N 4 Podgorica.


 Za zvanje Računovodstveni tehničar (računovođa) predviđeno je polaganje 5 ispita: 
Ispiti su sledeći: 
1.       Privredno pravo, 
2.       Javne finansije (Poreski sistem), 
3.       Finansijsko računovodstvo, 
4.       Evidencija poslovnih promjena i 
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza. 

Da bi se prijavili potrebno je da popunite prijavu i dostaviti kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi. 

Časovi su organizovani tri puta nedeljno po dva sata u poslepodnevnom terminu, a obuka traje 14 nedelja. 
E-mail:  irrcg@irrcg.co.me
Web: http://www.irrcg.co.me Detaljnije...

Objavljeno: 01.09.2017 Kategorija: Nove i hitne informacije

Rešenjem Ministarstva prosvjete UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine IRRCG izdata LICENCA za obrazovanje odraslih u oblasti računovodstva. IRRCG je trenutno jedina ustanova koja posjeduje LICENCU za obrazovanje u ovoj oblasti.

Rešenjem Ministarstva prosvjete  UP I broj 07-81 od 18. februara 2014.godine  “Izaje se LICENCA organizatoru obrazovanja odraslih Institutu računovođa i revizora Crne Gore iz Podgorice, za izvođenje  Programa obrazovanja odraslih  za osposobljavanje za zanimanje: Računovodstveni tehničar/ka“. Za navedeni program obuke, shodno Pravilniku o sticanju profesionalnih zvanja i profesionalnom obrazovanju u Institutu računovođa i revizora Crne Gore, IRRCG vrši osposobljavanje za zvanje RAČUNOVOĐA.
Ovo je trenutno jedina LICENCA  u Crnoj Gori koja je izdata u oblasti računovodstva. Detaljnije...