Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 23.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

WEBINAR - Kompanijsko pravo - primjena novog Zakona o privrednim društvima u Crnoj Gori

Institut računovođa i revizora CG u okviru II ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  u četvrtak  29.10.2020. godine organizuje webinar na temu:
KOMPANIJSKO PRAVO-PRIMJENA NOVOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U CRNOJ GORI.

Predavač: prof. dr Mirko Vasiljević-Redovni profesor Pravnog fakulteta Beograd
Skrećemo pažnju na pojedine aktuelnosti koje će pored uobičajenih tema za ovu oblast biti predmet analize na webinaru i to:
ORTAČKO DRUŠTVO
.        Ortačko društvo sa (novim) statusom pravnog lica
·        Status i položaj imovine pravnog lica i imovine ortaka,
·        Transformacija postojećeg ortačkog društva u pravno lice

AKCIONARSKO DRUŠTVO

.        Jednodomno i dvodomno upravljanje akcionarskim društvom
·        Otkup sopstvenih akcija
·        Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Po završetku tema iz oblasti kompanijskog prava održaće se i predavanje na temu promjena poreskog statusa kod ortačkih društava od strane Instituta RRCG.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na mejl irrcg@irrcg.co.me  radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara. Detaljnije...

Objavljeno: 19.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2020/21. god

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom   4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. 
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine.
Vašoj pažnjipreporučujemo  predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće: 1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima 2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
Program rada seminara za 22.10.2020. na karaju teksta, kao i  kompletan Program  edukacije za Poreskog savjetnika.  
Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00 - 15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  

Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće na edukaciji Poreski savjetnik, možete ispuniti Prijavu i poslati na mail  irrcg@irrcg.co.me,  kako bi dobili instrukcije za prijavljivanje. Detaljnije...

Objavljeno: 18.10.2020 Kategorija: Aktuelni podaci

Seminar u okviru obuke za Poreskog savjetnika 22.10.20202. godine

Institut računovođa i revizora CG pokreće II ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.   Edukacija bi se odvijala tokom naredna  4 mjeseca po programskim oblastima (16 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice. Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (16 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.  
Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 22.10.2020. godine.
Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi Privredno parvo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima.
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  
U prilogu dostavljamo Program rada seminara za 22.10.2020. po temi.
Iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura. Detaljnije...

Objavljeno: 22.09.2020 Kategorija: Zakoni

PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (septembar 2020. godine)

   NOVO      
U izdanju Instituta računovođa i revizora Crne Gore, u septembru  2020. godine izašao je,
PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROPISA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA:
“PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U CRNOJ GORI“
autora Jova Pajovića  
Ovim Priručnikom objašnjena je primjena novih zakonskih rješenja propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list CG", br. 80/20 – koji je u primjeni od 12. avgusta 2020. godine) kojim se uvode brojne novine u penzijski sistem Crne Gore (novi uslovi za ostvarivanje prava na penziju, novi način obračuna visine penzije izuzimanjem 1/4 najnepovoljnijih godina iz obračuna, promjena načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod, povećanje visine najniže penzije, uzimanje u obzir perioda navršenog staža osiguranja za ispunjenje uslova za sticanje prava na penziju a penzijskog staža za određivanje njene visine i druge značajne novine). Osim toga u Priručniku su data objašnjenja svih prava koja se ostvaruju u penzijskom sistemu Crne Gore (uslovi, način određivanja prava, dokumentacija koja se podnosi, nadležnost za odlučivanje o pravu na penziju) postupak ostvarivanja prava i sticanja svojstva osiguranika na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Objašnjena su i pitanja vezana za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (osnovice za plaćanje doprinosa za sve katerogije osiguranika, najniže osnovice, najviša osnovica za plaćanje doprinosa, stope doprinosa uključujući i stope dodatnog doprinosa za beneficirani staž, rokovi i način plaćanja doprinosa, povraćaj više plaćenog doprinosa), staž osiguranja u efektivnom tajanju, beneficirani staž, poseban staž, produženo osiguranje i sl. Date su karakteristike međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju koje primjenjuje Crna Gora, uz objašnjenje osnovnih načela na kojim se temelje i akcentom na princip izbjegavanja dvostrukog osiguranja.  
Pored pitanja koja su obrađena, u Priručniku se, kao prilozi, nalaze:

·         Pravna regulativa koja se primjenjuje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
·         Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje primjenjuje crna gora (spisak);
·         Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (potpun tekst);
·         Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (potpun tekst).

Institut računovođa i revizora Crne Gore preporučuje ovaj Priručnik kao korisnu literaturu svojim članovima, pravnim licima, poslodavcima, pravnim, finansijskim i računovodstvenim službama, preduzetnicima, advokatskim kancelarijama, pravnim praktičarima i drugim subjektima.
Priručnik možete poručiti na:
Ø  e-mail adresu: irrcg@irrcg.co.me  ili
Ø  na broj telefona: 020/227-708  kod Instituta računovodja i revizora CG po cijeni od 20,00 eura sa PDV.

Detaljnije...