Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 24.01.2022 Kategorija: Novi i aktuelni obrasci

NOVO - PPRIRUČNIK za primjenu kontnog okvira za privredna društva U SKLADU SA MSFI ZA MSP

  Institut računovodja i revizora Crne Gore je u prilici da vam ponudi štampano izdanje ''Privredni savetnik'' d.o.o. Beograd:  

                                                                                        PPRIRUČNIK

                                 za primjenu kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike 
                                       U SKLADU SA MSFI  ZA MSP i Pravilnikom za mikropravna lica

Pravilnik obuhvata primjere knjiženja svih poslovnih promjena na više od 1.500 stranica, prema poslednjim izmjenama Medjunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, kao i uporedni prikaz razlika u načinu knjiženja po važećim zahtjevima u odnosu na knjiženja po prethodnim odredbama.
Pravilnik se može nabaviti putem službe Instituta RRCG po cijeni po kojoj izdavač prodaje ovu knjigu, a to je 100 eura sa uračunatim PDV-om.
Obzirom da je knjiga fizički glomazna (1,500 stranica) te nije pogodna za slanje putem pošte, preuzimanje iste je moguće u prostorijama IRRCG na Malom brdu ili slanjem putem brze pošte preko kurira. Troškovi dostave (3€) idu na račun naručioca a plaćaju se pouzećem.  
Preporučujemo navedeno izdanje kao ''pouzdanog saradnika'', svima koji se profesionalno bave poslovima računovodstva, revizije, interne revizije, kao i procjene vrijednosti pozicija finansijskih iskaza.  
Kako bi naručili navedeno izdanje, potrebno je da ispunite formular na linku https://forms.gle/K6ahd4uCSZRRpTrZ6.   Detaljnije...

Objavljeno: 10.01.2022 Kategorija: Nove i hitne informacije

EVROPA SAD -Webinar za čnaove IRRCG po temi: Primjene novih propisa

Institut računovođa i revizora, samo za članove Instituta, organizuje webinar, u četvrtak 13.01.2022. godine:

Povodom stupanja na snagu od 01.01.2022. godine značajnog broja izmjena i dopuna poreskih propisa, radi informisanja i blagovremene pripreme za primjenu istih, Institut računovođa i revizora CG će u četvrtak 13.01.2022. godine u 10.00h održati webinar putem Zoom platforme na sledeće teme:

1.    
Primjena Zakona o dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost koji stupa na snagu 08.01.2022, a kojim se u članu 24a stav 1 poslije tačke 6a, dodaje se nova tačka koja glasi:
"6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga."
2.     Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna zarada za ranije poreske periode i dostavljanje obrasca IOPPD,
3.     Primjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica od 01.01.2022. godine kod isplate ''ostalih ličnih primanja'' prema novim poreskim stopama,
4.     Primjena Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 01.01.2022. godine u vezi obračuna poreza na dobit po promijenjenim poreskim stopama,
5.      Odgovori na pitanja učesnika Prijavljivanje na webinar se vrši popunjavanjem prijave na https://forms.gle/L1x6vVDMK443BK7Z8.
Nakon popunjavanja podataka i provjere od strane administratora, svim učesnicima će biti poslate instrukcije za prijavljivanje na webinar na e-mail koji su naveli u prijavi.
Molimo sve zainteresovane da svoja pitanja blagovremeno dostave na e-mail irrcg@irrcg.co.me da bi predavači mogli kvalitetno da ih analiziraju i daju odgovore.
Učešće na webinaru će biti omogućeno samo licima koja imaju status redovnog člana IRRCG. Status redovnog člana imaju lica koja posjeduju sertifikate ''Računovođa'', ''Ovlašćeni računovođa'', izdate od strane IRRCG ili priznate od strane IRRCG (izdate od drugih lica a po tom osnovu im je priznato jedno od dva navedena zvanja) kao i da su redovno izmirivali obaveze plaćanja članarine prethodnih godina. (Pretplata na časopise ne podrazumijeva članstvo). Detaljnije...

Objavljeno: 20.12.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU i ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Institut računovođa i revizora CG u okviru III ciklusa edukacije za ’’PORESKI SAVJETNIK’’  organizovati   webinar,  u ponedeljak 27.12.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova po temi:      

                                                                     ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU i ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Na webinaru će između ostalih biti obrađena sledeće pitanja:
Upravna stvar
- Vođenje prvostepenog postupka
- Prigovor na zapisnik
- Žalba na rješenje
- Pokretanje upravnog postupka
- Poništavanje i ukidanje rješenja 
- Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.

ZAKON O UPRAVNOM SPORU

Predavač je dekan Fakulteta prof. dr Đorđije Blažić

Po završetku tema iz navedenih oblasti predavači će odgovarati na pitanja učesnika seminara.
Molimo sve zainteresovane da se prijave na e-mejl adresu: irrcg@irrcg.co.me,   radi dobijanja instrukcija za uključenje, kao i da blagovremeno pošalju svoja pitanja da bi predavač mogao da na njih odgovori tokom webinara.
Cijena učešća 50€ Detaljnije...

Objavljeno: 01.10.2021 Kategorija: Aktuelni podaci

Edukacije za PORESKOG SAVJETNIKA 2021.

Institut računovođa i revizora CG pokreće III ciklus edukacije iz oblasti primjene poreskih propisa u CG-PORESKI SAVJETNIK.
Program edukacije se zasniva na Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika ("Službeni list CG", br. 073/19 od 27.12.2019) i namijenjen je licima koja su zainteresovana za unapređenje znanja iz oblasti neposredne primjene poreskih propisa u CG, kao i licima koja su zainteresovana za sticanje zvanja Poreski savjetnik prema odredbama Zakona o poreskim savjetnicima.  

Edukacija bi se odvijala tokom naredna  3 mjeseca po programskim oblastima (14 poglavlja) putem jednodnevnog seminara svake sedmice.
Zainteresovani mogu pohadjati cjelokupni program obuke (14 seminara), ili uzeti učešće na pojedinim oblastima koje su im od interesa.
 

Početak obuke i prvi seminar planiran za četvrtak 07.10.2021. godine.

Preporučujemo vašoj pažnji predavanje prof. dr Dejana Popovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu po temi:
 Poresko pravo, osim ove teme na seminaru će biti obrađene I sledeće:
1.      Prezentacija Zakona o poreskim savjetnicima
2.      Upoznavanje sa Programom obuke.  

Seminari će biti održani svakog četvrtka u periodu od 10.00-15.00 h sa pauzama putem Zoom platforme.  
Cijena cjelokupne obuke iznosi 500,00 eura, dok je iznos kotizacije za pojedinačne seminare 50,00 eura.  
Pozivamo sve zainteresovane da popunjenu prijavu dostave na     e-mejl adresu Instituta RRCG:  irrcg@irrcg.co.me.    
Sve dodatne informacije mozete dobiti putem navedene e-mail adrese ili putem telefona 020-227-708.
Detaljnije...