Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 15.02.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

SEMINAR - SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018.godinu

Detaljan plan rada dostavićemo u toku naredne nedelje.U utorak, 26.02.2018. godine u  Podgorici, Hotel "HILTON",
Institut računovođe revizora Crne Gore organizuje seminar, po temama:

1.       Sastavljanje godisnjeg finansijskog  izvjestaja uz primjenu novih MSFI za 2018. godinu,  
2.       Sastavljanje poreske prijava za porez na dobit pravnih lica za 2018. godinu.

Detaljan plan rada u toku naredne nedelje. Detaljnije...

Objavljeno: 26.12.2018 Kategorija: Nove i hitne informacije

Seminar- Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma II dio

Tokom jula 2018.godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. 
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju. Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.   
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,  

SEMINAR

Podgorica, srijeda 26.12.2018. godine, Hotel Ramada. Početak 10.00 časova.
   

Cilj:
 Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.     

Detaljnije...

Objavljeno: 21.12.2018 Kategorija: Zakoni

Seminar - Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma I dio

Tokom jula 2018. godine stupio je  na snagu Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Po ovom Zakonu značajno je proširena lista  pravnih lica i poreskih obveznika na koje se odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju.
Za  nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.  
U vezi sa tim, Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, 
organizuje,


 SEMINAR

 Podgorica, ponedeljak 26.11.2018. godine, Hotel Ramada. Početak u 10.00 časova.  
Cilj: upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike – poreske obveznike  kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.    
Na seminaru će između ostalih biti obrađena i sledeća pitanja:  
·         Pojam, definicija, pravila, tehnike faze i metode pranja novca. 
·         Zakonski okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Nacionalni sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·         Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
·         Praktični primjeri i simulacija situacija iz prakse.   Detaljnije...

Objavljeno: 27.11.2018 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Konferencija, novi Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja MSFI-15 i MSFI-16 i revizije ISQC-1 i ISQC-2

Institut računovođa i revizora Crne Gore i Državna revizorska institucija Crne Gore zajedno organizuju stručnu konferenciju koja će se održati 04.12.2018. godine u Podgorici, hotel ’’Hilton’’- sala “Jelena”. 
U prilici smo da u cilju unapređenja finansijskog izvještavanja i revizije u Crnoj Gori ugostimo uglednog francuskog stručnjaka iz oblasti revizije gospodina Jacques Potdevin, koji bi tog dana sa svojim kolegama prezentovao dva MSFI-a:
MSFI-15 i 
MSFI-16
 i 
dva standarda revizije:
ISQC-1 i 
ISQC-2

Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće na toj konferenciji. 
Cijenimo da će rukovodiocima finansijskog sektora srednjih i velikih pravnih lica, računovođama i revizorima navedena konferencija biti od velikog značaja. 
Napominjemo da će za potrebe konferencije biti obezbijeđen simultani prevod za svakog učesnika, kao i prateći materijal sa prevodom. 
Po završetku konferencije predviđen je ručak, kao i mogućnost neformalnog razgovora sa predavačima.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 100,00 (stotinu) €. U cijenu  kotizacije je uračunat i ručak.
 
Rok za prijavljivanje: 01.12.2018. godine. 
Molimo vas da zbog ograničenog broja učesnika izvršite rezervaciju na: 
·         tel.020-227-708 i 
·         e-mail: irrcg@irrcg.co.me.    Detaljnije...