Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 27.09.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

SEMINAR - Zakon o fiskalizaciji, Poreski savjetnik i dileme u obračunu PDV

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG organizuje, 

SEMINAR 
U ponedeljak 07.10.2019. godine u 10.00 časova, Podgorica,  Hotel „HILTON“ – sala „JELENA“   po temama:
  • Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga, izrade podzakonskih akata, kao i potencijalnih problema u primjeni,
  • Obračun PDV kod prodaje nekretnina i opreme prije isteka  zakonom predvidjenog roka za priznavanje ulaznog PDV (korekcija ulaznog ili obračun izlaznog PDV),
  • Obračun PDV na promet usluga-čl.17 Zakona o PDV,
  • Primjena Zakona o poreskim savjetnicima,
  Očekujemo učešće predstavnika Ministarstva finansija i Poreske uprave.
 U cijenu kotizacije uračaunat je ručak i piće.  
Kotizacija:
- za članove 70€
- za ostale 100€

Radi uspješnog planiranja molimo vas da nam potvrdite učešće na seminaru do petka 04.10.2019. godine.  
Ako imate predloga, pitanja ili sugestija u vezi najavljenog seminara da nam pošaljete porukom na e-mail adresu Instituta, irrcg@irrcg.co.me. Detaljnije...

Objavljeno: 04.09.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

VAŽNO: Formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore

Generalna skupština komore poreskih savjetnika Evrope (CFE) konstatovala da je Institut računovodja i revizora CG ispunio sve uslove za članstvo u toj organizaciji i izrazila punu spremnost da nam pomogne u formiranju i razvoju buduće Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Smatramo da je članstvo u CFE,  iskustvo pojedinih članova te organizacije i pomoć rukovodstva  CFE bio jedan od neophodnih uslova da pokretanje aktivnosti oko formiranj Komore poreskih savjetnika u Crnoj Gori. U tom pravcu veoma smo zadovoljni što smo ispunili predviđene uslove za formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Postigli smo dogovor sa rukovodstvom Poreske komore Hrvatske i Poreske komore Slovenije oko pomoći na pripremi Programa ispita i edukacije za zvanje Poreski savjetnik u CG, i od njih u bliskoj buducnosti očekujemo značajnu pomoć. U vezi sa tim,  Institut racunovođa i revizora CG će zatražiti saradnju sa nadležnim Ministarstvom finansija Crne Gore, i ubrzo pokrenuti program edukacije za sve zainteresovane za ovo zvanje. Istovremeno pozivamo sve zainteresovane pojedince i institucije koje žele da se aktivno uključe u dalje aktivnosti, da se prijave na e-mail adresu: radesc@irrcg.co.me. Detaljnije...

Objavljeno: 26.08.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, SEPTEMBAR 2019. Podgorica - Kotor ,Herceg Novi, Budva, Tivat.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručne obuke  obuku za sticanje zvanja:
-  RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

Obuka  se  organizuje  u Podgorici, a u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom i Budvi.

Prijavljivanje polaznika  do 10.09.2019. godine,
na telefon:  020/227-708; 

E-mail:  irrcg@irrcg.co.me 

Više o školi  u sekciji Edukacija Detaljnije...

Objavljeno: 18.06.2019 Kategorija: Ostali aktuelni propisi

Obuke za Menadžera u oblasti prometa roba i usluga u ugostiteljstvu jun-jul 2019.

Institut računovođa i revizora  Crne Gore, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove, pozitivnih iskustava u edukaciji kandidata, organizuje novi ciklus obuke za,  
Menadžera u oblasti prometa roba i usluga u ugostiteljstvu jul 2019.
   
Predviđeno je da se obuka  održava 7 radnih dana u Podgorici u terminima  od 18-21h (tačno mjesto održavanja ćemo naknadno saopštiti). Predavanja su predviđena u terminu od 18-20 h, a od 20-21 h je predviđeno aktivno učešće polaznika sa pitanjima i odgovorima. 
Ciljna grupa su:
- šefovi maloprodajnih objekata, 
- šefovi smjena u objektima, 
- šefovi skladišta, magacina  kao  i  radnici koji su u neposrednom  kontaktu sa hranom,
- sektori za prodaju mesa, 
- ugostiteljski objekti koji prodaju hranu,  
- turističko ugostiteljski objekti i zaposleni u računovodstvenim agencijama ….. 
Predavači su načelnici ili glavni republički inspektori  iz Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstava, kao  i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. 
Obuke je planirana da se realizuje u periodu između 01.07. i 10.07.2019.godine.  Cijena obuke po polazniku je 165 € + pdv
Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju. 
Služba za edukaciju IRRCG, telefon 020-227-708 i 020-207-291    Detaljnije...