Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 25.07.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

WEBINAR-PROGRAM PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA, . Treći paket ekonomskih mjera

Obavještavamo sve zainteresovane za konkretno pojasnjenje oko mogucnosti koriscenja mjera pomoci, organizujemo
  u petak 31.07.2020. godine
webinar sa predstavnikom
Ministarstva ekonomije.
Radi uspješnog planairanja molimo sve zainteresovane da se blagovremeno prijave za webinar. 
U okviru III Paketa socio-ekonomskih mjera Vlade CG od predvidjenih 8 instrumenta podrske tokom webinara  ce biti obradjene sledece teme:
1.       Poreska rasterećenja kroz definisanje niže stope PDV-a za određene oblasti i djelatnosti;
2.       Defini model direktne podrške privredi kroz subvencionisanje zarada zaposlenih u određenim oblastima:
•             Subvencija zarada zaposlenih u zatvorenim djelatnostima
•             Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji i zaposlenih na plaćenom odsustvu
•             Mjera podrške novom zapošljavanju
3.       Program mjera unapredjenja konkretnosti privrede
4.       Politike zarada u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države .
 Molimo vas da u cilju kvalitetne pripreme za webinar pogledate dostavljeni program III Paketa mjera i da u okvirima svojih interesovanja blagovremene posaljete pitanja iz oblasti koja bi vam bila od znacaja, a koja zbog sirine paketa mjera nijesmo u mogucnosti da direktno obradimo kao posebnu temu tokom webinara.
Webinar pocinje u 10 h u petak 31.07.2020. godine. 

Program rada u sekciji SEMINARI
Cijena:
·         za članove 30 eura,
·         za ostale 50 eura. Detaljnije...

Objavljeno: 15.07.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

Škola za sticanje zvanja "RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR - SEPTEMBAR 2020" Podgorica - (Kotor, Herceg Novi, Budva, Nikšić, Bijelm Polje, Berane, Pljevlja, Ulcinj i Bar).

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja "RAČUNOVOĐA – RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR".
Obuka je namijenjena licima koja hoće ili se već bave poslovima računovodstva u malim i srednjim preduzećima, za lica sa ili bez radnog iskustva. Obuka uključuje teorijska predavanja, vježbe i praktičan rad, 2+2+2 (dva časa predavanja, dva časa vježbi i 2 časa praktičnog rada na računovodstvenom programu). U obuci su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova od registracije preduzeća, evidentiranja poslovnih promjena (knjiženja) zaključno sa izradom završnog računa.  

Obuka se organizuje početkom septembra u Podgorici, a zavisnosti od broja prijavljenih kandidata obuku organizujemo i u drugim gradovima Crne Gore (Kotoru, Herceg Novom, Budvi,  Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Ulcinju i  Baru). Za sve kandidate iz gradova u kojim ne bude organizovana obuka, biće omogućeno praćenje uživo putem Zoom platforme.

Za zvanje "računovođa-računovodstveni tehničar"  predviđeno je polaganje 5 ispita:
Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i
5.       Sastavljanje finansijskih iskaza.
 
Časovi su organizovani tri puta nedeljno po dva sata u poslepodnevnom terminu, a obuka traje 14 nedelja.  
Za prijavu na obuku, potrebno je ispuniti formular Prijava za školu i poslati na mail: irrcg@irrcg.co.me.
Prijavljivanje za obuku traje do 01.09.2020. godine, nakon čega će biti utvrđen datum dogovornog časa i svim kandidatima poslat planirani program rada.

Detaljnije...

Objavljeno: 15.07.2020 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, SEPTEMBAR 2020". Podgorica - (Kotor, Herceg Novi, Budva, Nikšić, Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Ulcinj i Bar)

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja "OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA".
Uslovi za prijavljivanje:
·        Visoka školska  sprema i najmanje  tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja; 
·        ili završena visoka škola u trogodišnjem trajanju i najmanje  četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;

·        ili završena viša škola u dvogodišnjem trajanju i najmanje  pet godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 

Obuka se organizuje početkom septembra u Podgorici, a zavisnosti od broja prijavljenih kandidata obuku organizujemo i u drugim gradovima Crne Gore (Kotoru, Herceg Novom, Budvi,  Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Ulcinju i  Baru). Za sve kandidate iz gradova u kojim ne bude organizovana obuka, biće omogućeno praćenje uživo putem Zoom platforme.

 Za zvanje "ovlašćeni računovođa" predviđeno je polaganje 9 ispita.

Ispiti su sledeći:
1.       Privredno pravo,
2.       Javne finansije (Poreski sistem),
3.       Finansijsko računovodstvo,
4.       Evidencija poslovnih promjena i sasatavljanje finansijskih iskaza,
5.       Finansijski menadžment i kontrola, 
6.       Upravljanje kadrovima, 
7.       Finansijske informacije za menadžment (Upravljačko računovodstvo), 
8.       Informacioni sistemi, 
9.       Revizija i finansijsko izvještavanje. 
 
Časovi su organizovani tri puta nedeljno po dva sata u poslepodnevnom terminu, a obuka traje 10 nedelja.  
Za prijavu na obuku, potrebno je ispuniti formular Prijava za školu i poslati na mail: irrcg@irrcg.co.me.
Prijavljivanje za obuku traje do 01.09.2020. godine, nakon čega će biti utvrđen datum dogovornog časa i svim kandidatima poslat planirani  programa rada.


Detaljnije...