Logo

Institut Računovođa i Revizora Crne Gore

Institute of Accountants and Auditors of Montenegro

Najnovija obavještenja

Objavljeno: 06.11.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

Edukacija za "Poreskog savjetnika"

 Institut racunovodja i revizora CG je 04.10.2019. godine postao clan Evropske komora poreskih savjetnika- CFE. Na sastanku je od strane CFE, Komore poreskih savjetnika Slovenije i Komore poreskih savjetnika Hrvatske dobio podrsku za pokretanje aktivnosti u pravcu formiranja buduce Komore poreskih savjetnika Crne Gore.
Koristeći njihovu dobru namjeru, kao i poslije razgovora sa nasim strucnim saradnicima, a u cilju jacanja pojedinacnih kapaciteta svakog zainteresovanog lica za ovu oblast, koja svakog dana sve vise dobija na znacaju, obavještavamo sve zainteresovane da Institut racunovodja i revizora CG pokrece ciklus edukacije koji ce se odnositi na primjenu poreskih propisa u CG. Ciklus edukacije bi se odvijao u narednih 4 mjeseca kroz jednodnevni seminar (ukupno 14 seminara) tokom svake sledece nedjelje, pocev od 07.11.2019. godine. Smatramo da bi ovaj program obuke mogao  biti veoma koristan licima koja namjeravaju da se prijave za polaganje ispita i sticanje zvanja PORESKI SAVJETNIK prema Zakonu o poreskim savjetnicima, kao i licima koja u okviru racunovodstvenih agencija ili u svojoj firmi, se bave poslovima poreskog konsaltinga.  
Prvi seminar bi se odrzao 07.11.2019. godine u hotelu Podgorica, i imao bi informativni karakter. Na istom bi se svi zainteresovani upoznali sa dosadasnjim aktivnostima Insituta RRCG vezanih za CFE, bio bi prezentovan program predlozenih buducih jednodnevnih  seminara, dato pojasnjenje oko postojecih odredbi Zakona o poreskim savjetnicima, kao i uprilicen razgovor sa predsjednicima Komore poreskih savjetnika Hrvatske (D.Brajkovic) i Komore poreskih savjetnika Slovenije (Aleksandra Heinzer) oko njihovih iskustava u procesu formiranja i funkcionisanja komora.  
Predvidjenih 14 jednodnevnih seminara se odnose na sledece oblasti:
•             5 seminara na primjenu Zakona o PDV-u,
•             2 seminara na primjenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
•             3 seminara na primjenu Zakona o porezu na dohodak fizickih lica I Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, •             1  seminar na primjenu Zakona o poreskoj administraciji,
•             1 seminar na primjenu Zakona o porezu na nepokretnost, promet nepokretnosti, akcize,
•             2 seminara na primjeni poreskih propisa EU.  
Pored zainteresovanih za cijeli ciklus edukacije,  za svaki seminar postoji mogucnost ucesca manjeg broja ucesnika (10-15 lica) koja bi bila zaiteresovana za pojedine oblasti koje se obradjuju na seminaru. Ukoliko ste zainteresovani za ucesce mozemo Vam proslijediti program seminara. Neophodno je da putem naše e-mail adrese (irrcg@irrcg.co.me)  iskazete svoju zainteresovanost i zatrazite program seminara.   Detaljnije...

Objavljeno: 27.09.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

SEMINAR - Zakon o fiskalizaciji, Poreski savjetnik i dileme u obračunu PDV

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG organizuje, 

SEMINAR 
U ponedeljak 07.10.2019. godine u 10.00 časova, Podgorica,  Hotel „HILTON“ – sala „JELENA“   po temama:
  • Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga, izrade podzakonskih akata, kao i potencijalnih problema u primjeni,
  • Obračun PDV kod prodaje nekretnina i opreme prije isteka  zakonom predvidjenog roka za priznavanje ulaznog PDV (korekcija ulaznog ili obračun izlaznog PDV),
  • Obračun PDV na promet usluga-čl.17 Zakona o PDV,
  • Primjena Zakona o poreskim savjetnicima,
  Očekujemo učešće predstavnika Ministarstva finansija i Poreske uprave.
 U cijenu kotizacije uračaunat je ručak i piće.  
Kotizacija:
- za članove 70€
- za ostale 100€

Radi uspješnog planiranja molimo vas da nam potvrdite učešće na seminaru do petka 04.10.2019. godine.  
Ako imate predloga, pitanja ili sugestija u vezi najavljenog seminara da nam pošaljete porukom na e-mail adresu Instituta, irrcg@irrcg.co.me. Detaljnije...

Objavljeno: 04.09.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

VAŽNO: Formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore

Generalna skupština komore poreskih savjetnika Evrope (CFE) konstatovala da je Institut računovodja i revizora CG ispunio sve uslove za članstvo u toj organizaciji i izrazila punu spremnost da nam pomogne u formiranju i razvoju buduće Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Smatramo da je članstvo u CFE,  iskustvo pojedinih članova te organizacije i pomoć rukovodstva  CFE bio jedan od neophodnih uslova da pokretanje aktivnosti oko formiranj Komore poreskih savjetnika u Crnoj Gori. U tom pravcu veoma smo zadovoljni što smo ispunili predviđene uslove za formiranje Komore poreskih savjetnika Crne Gore. Postigli smo dogovor sa rukovodstvom Poreske komore Hrvatske i Poreske komore Slovenije oko pomoći na pripremi Programa ispita i edukacije za zvanje Poreski savjetnik u CG, i od njih u bliskoj buducnosti očekujemo značajnu pomoć. U vezi sa tim,  Institut racunovođa i revizora CG će zatražiti saradnju sa nadležnim Ministarstvom finansija Crne Gore, i ubrzo pokrenuti program edukacije za sve zainteresovane za ovo zvanje. Istovremeno pozivamo sve zainteresovane pojedince i institucije koje žele da se aktivno uključe u dalje aktivnosti, da se prijave na e-mail adresu: radesc@irrcg.co.me. Detaljnije...

Objavljeno: 26.08.2019 Kategorija: Nove i hitne informacije

Stručna obuka za sticanje zvanja RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA, SEPTEMBAR 2019. Podgorica - Kotor ,Herceg Novi, Budva, Tivat.

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po licenciranom programu Ministarstva prosvjete,  organizuje stručne obuke  obuku za sticanje zvanja:
-  RAČUNOVOĐA - RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR i
OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

Obuka  se  organizuje  u Podgorici, a u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata i u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom i Budvi.

Prijavljivanje polaznika  do 10.09.2019. godine,
na telefon:  020/227-708; 

E-mail:  irrcg@irrcg.co.me 

Više o školi  u sekciji Edukacija Detaljnije...